Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

Pytanie:

Izba gospodarcza została utworzona w oparciu o ustawę z dnia 3 maja 1989 roku, posiada osobowość prawną i jest organizacją samorządu gospodarczego. Czy taki podmiot jest organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Izba gospodarcza a organizacja pozarządowa

Zgodnie z powołanym przepisem organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Izba gospodarcza spełnia te wymogi. Jest osobą prawną, organizacją samorządu gospodarczego, a nie jednostką sektora finansów publicznych, i nie działa w celu osiągnięcia zysku. Jest zatem "organizacją pozarządową".

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne