Konsultowanie się świadka z pełnomocnikiem

Pytanie:

Czy strona lub świadek podczas przesłuchiwania przez sąd lub drugą stronę procesu ma prawo każdorazowo konsultować swoją odpowiedź ze swoim pełnomocnikiem?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Konsultowanie się świadka z pełnomocnikiem

W procesie karnym takie konsultowanie odpowiedzi jest niedopuszczalne. Celem procesu jest ustalenie prawdy materialnej. Takie konsultacje byłyby niczym innym jak ustalaniem wersji dogodnej dla świadka czy oskarżonego. Świadek jak również oskarżony posiadają pewne uprawnienia pozwalające im na np. odmowę składania wyjaśnień czy odpowiedzi na poszczególne pytania. Strona jeśli czegoś nie jest pewna lub nie pamięta powinna to zaznaczyć w wypowiedzi.

W postępowaniu cywilnym do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące świadków. W pewnych sytuacjach strony te mają prawo odmowy składania zeznań jak również i odpowiedzi na poszczególne pytania.

Przesłuchanie stron powinno być w obu procedurach przeprowadzone w sposób zapewniający maksymalnie swobodę wypowiedzi.

W procesie karnym Sąd ma obowiązek informowania strony o przysługujących jej prawach podobnie jest w procedurze cywilnej, z tym, że jeśli strona posiada pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego wtedy on powinien dbać o interes strony. Odbywa się to przez np. wnoszenie sprzeciwu. Nie jest natomiast dopuszczalna konsultacja wypowiedzi.Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Najem lokalu

2.3.2018 przez: -

Dowód z monitoringu przeciw policji

13.7.2016 przez: NoJusticeNoPeace