Kontakty dłużnika z firmą windykacyjną

Pytanie:

"Wierzyciel chce odzyskać dług przez komornika i firmę windykacyjną z tego samego tytułu wykonawczego. Czy to jest pod kątem prawnym w porządku, jeśli Pan Komornik nie pozwolił mi rozmawiać z innymi osobami do póki sprawa jest w sądzie i u niego nie zakończona? Czy firma windykacyjna ma takie prawo, czy została oszukana przez wierzyciela, ponieważ złożył oświadczenie że nikomu nie powierzyła ściąganie należności?"

Odpowiedź prawnika: Kontakty dłużnika z firmą windykacyjną

Oczywiście komornik nie może skutecznie zobowiązać dłużnika do powstrzymania się od kontaktowania się z firmą windykacyjną, która dochodzi roszczenia czy to w imieniu swoim czy wierzyciela. Słowa komornika należy przede wszystkim potraktować jako dobrą radę. Gdyby bowiem Pani porozumiała się z firmą windykacyjną, uzgodniła i spłaciła całość lub część należności to można byłoby rozważać czy nie zostały spełnione znamiona przestępstwa określonego w art. 302 § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z powołanym przepisem kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oczywiście samo kontaktowanie się z firmą windykacyjną nie będzie przestępstwem. Dopiero spłacenie tego wierzyciela lub udzielenie mu zabezpieczenia, z pokrzywdzeniem pozostałych, może rodzić odpowiedzialność karną.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika