Kontrola wewnętrzna w zakładzie pracy

Pytanie:

Jakie prawa i obowiązki mają pracownicy, w stosunku do osób z wydziału kontroli wewnętrznej w danym zakładzie pracy, czy protokoły kontroli muszą być przedstawione pracownikowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.11.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontrola wewnętrzna w zakładzie pracy

Kontrola wewnętrzna, jak sama nazwa wskazuje, jest dokonywana wewnątrz zakładu pracy i na podstawie wewnętrznych przepisów tam obowiązujących. Obowiązki pracownika związane z jej przeprowadzaniem może określać sam pracodawca, bądź przepisy obowiązujące na terenie zakładu. w związku z tym, że tego typu kontrole dokonywane są na potrzeby pracodawcy nie wydaje się koniecznym udostępnianie protokołów pokontrolnych pracownikom. W przypadku kontroli zewętrznej, np. Państwowej Inspekcji Pracy, pracownik ma obowiązek współpracy z inspektorami. Także biorąc pod uwagę obowiązek pracodawcy zatrudniającego więcej niż 100 pracowników stworzenia służby bhp, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, to służba ta także podlega pracodawcy. Jest ona zobowiązana do ścisłej współpracy w szerokim zakresie z pracodawcą, zel nie ma w rozporządzeiu wykonawczym mowy o przedstawianiu do wglądu protokołów pracownikom. Ci ostatni są zobowiązani do współpracy ze służbą w celu ułatwienia przeprowadzania kontroli.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

praca w warunkach szkodliwych

30.8.2019 przez: orim74

Bezpieczenstwo w pracy

18.7.2018 przez: Pracownikk

odkurzanie i sprzątanie w biurze

6.5.2018 przez: KasiaKatarzyna

Niska temperatura w pracy

4.4.2018 przez: 214420