Koszty uboczne a pozostałe wydatki

Pytanie:

Prowadzę piekarnię, rozliczam się na podstawie k.p.r., często kupuję zboże od rolników, następnie muszę skorzystać z młyna, by zboże przemielić. W którą kolumnę k.p.r. wpisać przemiał zboża, czy w koszty uboczne zakupu, czy w pozostałe zakupy?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty uboczne a pozostałe wydatki

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, aby stanowiła dowód pozwalający na określenie zobowiązań podatkowych, oraz szczegółowy zakres obowiązków związanych z jej prowadzeniem, a także terminy zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. 2003 r., Nr 152, poz. 1475, ze zm.).

Zgodnie z punktem 11 objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, kolumna 11 jest przeznaczona do wpisywania kosztów ubocznych związanych z zakupem, np. kosztów dotyczących transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze.

Zlecenie natomiast wykonania dodatkowej usługi związanej z towarem - jak np. przemiał zboża w młynie - nie powinno być traktowane jako koszt uboczny związany z zakupem, ale powinno być traktowane powinno jako odrębny koszt, ewidencjonowany w kolumnie 14 „pozostałe wydatki”, przeznaczonej do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-13).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: