Małe zarobki jednego z małżonków

Pytanie:

"Jakie ma znaczenie przy podziale majątku wspólnego po rozwodzie to, że przez długi okres trwania małżeństwa jeden z małżonków zarabiał bardzo dobrze i mógł dokładać się do wspólnego dobytku, a drugi bądź nie miał pracy bądź zarabiał bardzo mało?"

Odpowiedź prawnika: Małe zarobki jednego z małżonków

Prosimy o zapoznanie się z treściami poniżej zamieszczonymi

Podział majątku i wzajemne rozliczenia małżonków - opinia prawna

Rozliczenia między małżonkami - opinia prawna

Co wpłynie na podział majątku rozwodzących się małżonków – opinia prawna

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów, każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Warunkiem ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym jest łączne spełnienie następujących dwóch przesłanek: 1) istnienie ważnych powodów i 2) przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.  

Ważne powody to okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznawaniem jednemu z małżonków korzyści z tej części majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim nie przyczynił się on do powstania tego majątku. Przy dokonaniu takiej oceny, należy ocenić całość postępowania małżonków w czasie trwania małżeństwa oraz wykonywanie przez nich obowiązków względem rodziny. Ważny powód może zaistnieć, gdy małżonek w sposób rażący lub uporczywy nie przyczynia się do powstania majątku wspólnego stosownie do posiadanych sił i możliwości zarobkowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika