Mediacja w sprawie o pomówienie

Pytanie:

Zostałem oskarżony o pomówienie. Czy będzie możliwa mediacja lub spotkanie pojednawcze przed procesem?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mediacja w sprawie o pomówienie

W sprawach prywatnoskargowych rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, którego celem jest pojednanie stron. Zgodnie z art. 489 § 2 k.p.k. sąd może, na wniosek lub za zgodą stron, zamiast posiedzenia pojednawczego wyznaczyć odpowiedni termin do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Niestawiennictwo oskarżyciela prywatnego bez usprawiedliwionych przyczyn traktuje się jako odstąpienie od oskarżenia i postępowanie umarza się. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo oskarżonego traktuje się jako brak zgody na pojednanie, a prowadzący posiedzenie pojednawcze kieruje sprawę na rozprawę główną w miarę możliwości wyznaczając jej termin.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: