Modernizacja gruntu

Pytanie:

Posiadam budynek zakupiony od Urzędu Gminy, natomiast grunt dzierżawię na podstawie użytkowania wieczystego. W miesiącu kwietniu 2009 r. poniosłem koszty utwardzenia gruntu. Jak można rozliczyć poniesione wydatki, czy podwyższyć wartość początkową budynku, czy inwestycja w obcym środku trwałym?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Modernizacja gruntu

Zgodnie z art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

W sytuacji, gdy budynek stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, utwardzenie gruntu nie może być uznane za ulepszenie budynku. Ponieważ jednocześnie grunt jest w wieczystym użytkowaniu (które na podstawie art. 22c pkt 1 wskazanej ustawy nie podlega amortyzacji), jego utwardzenie mogłoby być uznane za inwestycję w obcym środku trwałym. Zgodnie z art. 22a ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, amortyzacji podlegają również, niezależnie od przewidywanego okresu używania przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych". Niestety w ustawie nie ma definicji inwestycji w obcym środku trwałym. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14 lipca 2006 r. (sygn. DD6-8213-43/WK/06/249): inwestycją taką są nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Użytkowanie wieczyste może być uznane za umowę o podobnym charakterze do najmu i dzierżawy, tak więc uznanie utwardzenia gruntu w użytkowaniu wieczystym za inwestycję w obcym środku trwałym nie powinno być kwestionowane.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda