Możliwość sprzedaży nieruchomości po śmierci przez spadkobiercę

Pytanie:

Mój syn będzie jedynym spadkobiercą moich nieruchomości ( działki z niedokończoną budową domu oraz budynków administacyjno-socjalnych na której prowadziłem spółki z o.o. jak również spółkę jawną) oraz wszelkich długów m.in. w Zus-ie oraz Urzędzie Skarbowym.Czy po uprawomocnieniu się testamentu w sądzie syn będzie miał możliwość sprzedania np mojej działki z rozpoczętą budową i czy kupujący będzie miał 100% pewność ,że transakcja nie zostanie unieważniona na poczet spłaty długów sprzedającego.

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Możliwość sprzedaży nieruchomości po śmierci przez spadkobiercę

W przypadku dziedziczenia przez Pana syna może on, w kwestii przyjęcia spadku, złożyć jedno z trzech oświadczeń:

Może przyjąć spadek wprost – w takiej sytuacji przejmuje wszystkie prawa i obowiązki majątkowe wchodzące w skład spadku i jest odpowiedzialny za długi obciążające masę spadkową całym swoim majątkiem osobistym bez ograniczenia.

Może przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – w takiej sytuacji przejmuje wszystkie prawa i obowiązku majątkowe wchodzące w skład spadku i jest odpowiedzialny za długi obciążające masę spadkową całym majątkiem osobistym, ale z ograniczeniem do wysokości wartości czynnej spadku.

Może spadek odrzucić – w takiej sytuacji nie przyjmuje praw i obowiązków spadkowych i nie obciążają go długi spadkowe. Jeżeli Pana syn byłby jedynym spadkobiercą testamentowym to odrzucenie przez niego spadku będzie skutkowało zaistnieniem dziedziczenia ustawowego. Pana syn będzie mógł w tym przypadku dziedziczyć z ustawy razem z pozostałymi i ponownie złoży jedno z oświadczeń, o którym mowa wyżej.

W kwestii zadanego pytania udzielenie odpowiedzi ma sens tylko w przypadku przyjęcia spadku. Niezależnie od sposobu przyjęcia Pana syn będzie odpowiadał za długi spadkowe z ograniczeniem lub bez ograniczenia. Będzie on zatem dłużnikiem Zus-u, US, lub innego wierzyciela. W związku z tym, zastosowanie mogą znaleźć przepisy o skardze Paulińskiej – art. 527 i nast. k.c. W takim przypadku każdy z wierzycieli będzie mógł domagać się uznania czynności prawnej za bezskuteczną (jest to wada czynności prawnej niepowodująca nieważności).

Jednym z warunków skorzystania przez wierzyciela ze skargi paulińskiej jest ustalenie, że wierzyciel został pokrzywdzony w wyniku dokonanej sprzedaży majątku. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku sprzedania nieruchomości po zaniżonej cenie w stosunku do ceny rynkowej lub dokonania darowizny. Jeżeli zatem Pana syn sprzeda odziedziczoną nieruchomość po cenie rynkowej to nie będzie zachodziło pokrzywdzenie wierzycieli i w konsekwencji wierzyciel nie będzie mógł podważyć skuteczności umowy sprzedaży.

Prosimy jednakże Pamiętać, że do czasu sprzedaży wierzyciele mogą uzyskać postanowienie sądu o ustanowieniu hipoteki przymusowej tytułem zabezpieczenia roszczenia. Jakkolwiek ustanowienie hipoteki nie wpływa w żaden sposób na możliwość sprzedaży o tyle istotnie zmienia wartość nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

testament własnoręczny

29.6.2021 przez: magdaz31

Opieka i testament

29.6.2021 przez: Mirq123

Testament

29.6.2021 przez: -

Testament , a dziedziczenie

26.4.2019 przez: carmenn