Naruszenie terminu ustawowego

Pytanie:

Wydanie uzasadnienia i postanowienia nie może przekroczyć okres jednego miesiąca. Jest to przepis informacyjny jednak ustawowy tak jak inne przepisy dotyczące terminów które również są informacyjne a mimo wszystko zawite jak dwu tygodniowy termin na złożenie apelacji po otrzymaniu uzasadnienia postanowienia. Proszę o odpowiedź na czym polega to że przepis informacyjny a mimo wszystko ustawowy dotyczący że wydanie uzasadnienia i postanowienia nie może przekroczyć okres jednego miesiąca i mimo wszystko nie wywiera konsekwencji prawnej przy jego niezachowaniu a ten który dopuszcza złożenie apelacji do 2 tygodni od otrzymania postanowienia i wywiera skutki prawne w postaci utraty prawa do apelacji po upływie terminu? Czym to jest podyktowane?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Naruszenie terminu ustawowego

Przepis, o którym Pan pisze zawiera tzw. termin instrukcyjny. Jak wskazuje Henryk Pietrzkowski w opracowaniu „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne” (Warszawa 2009, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III)): „Terminami instrukcyjnymi są terminy do dokonania czynności organów procesowych. Ich adresatem jest sąd lub inny organ procesowy (np. komornik), a celem jest usprawnienie postępowania (np. termin wyznaczenia rozprawy lub zakończenia sprawy - art. 471 i 477 7 oraz 479 16 ). Zachowanie terminu instrukcyjnego nie jest warunkiem skuteczności czynności. Czynność dokonana po terminie instrukcyjnym jest skuteczna (por. H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, s. 191)”. To, że przekroczenie terminu instrukcyjnego nie powoduje negatywnych skutków podyktowane jest faktem, iż jest to termin mający na celu jedynie usprawnienie postępowania. Jego ustalenie ma spowodować, by organy pracowały sprawnie i wykonywały swoje czynności bez zbędnej zwłoki. Gdyby przekroczenie takiego terminu powodowało np. utratę możliwości wydania postanowienie – byłoby to całkowicie sprzeczne z założeniami wyznaczania tych terminów i powodowałoby, że de facto to strony postępowania, nie zaś sądy, ponosiłyby negatywne konsekwencje np. zbyt dużego obciążenia systemu sądownictwa.

Utrata przez stronę swoich uprawnień w razie uchybienia terminowi na dokonanie czynności wynika zaś bezpośrednio z treści przepisów prawnych zawartych np. w Kodeksie postępowania cywilnego:

Art. 167. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Ustanowienie tego przepisu miało na celu uniknięcie przewlekania postępowania przez strony oraz zapewnienie stabilności orzeczeniom sądów. Gdyby terminy takie nie byłyby określone, proces nigdy nie mógłby toczyć się dalej normalnym tokiem, orzeczenie nigdy nie uzyskiwałyby statusu prawomocnych itp.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66