Nazwisko dziecka kobiety niezamężnej

Pytanie:

"Czyje nazwisko nosić będzie dziecko urodzone przez kobietę niezamężną? Nazwisko ojca czy matki? "

Odpowiedź prawnika: Nazwisko dziecka kobiety niezamężnej

Dziecko, co do którego nie zachodzi domniemanie, że pochodzi ono od męża matki, nosi nazwisko matki. Jednakże jeżeli rodzice dziecka zawrą związek małżeński po urodzeniu się dziecka, dziecko może nosić nazwisko ojca (wymagana jest wówczas zmiana nazwiska). Podobnie, gdy nastąpi uznanie dziecka, dziecko będzie nosić nazwisko ojca, chyba że ten, za zgodą osób, których zgoda jest wymagana dla ważności uznania dziecka, złoży oświadczenie przy uznaniu, że dziecko będzie nosić nazwisko matki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika