Nieopłacenie zezwolenia na handel alkoholami

Pytanie:

Mam następujący problem, zapomniałem opłacić zezwolenie na alkohol (termin był do końca stycznia 2005) i UG chce mi cofnąć pozwolenie. Czy jest jakaś możliwość, abym miał dalej tą koncesję bez konieczności czekania pól roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieopłacenie zezwolenia na handel alkoholami

Z przedstawionego pytania wynika, że zostało wydane zezwolenie na handel alkoholem ograniczone terminem do końca stycznia 2005 r. Oznacza to, że z tą datą zezwolenie straci ważność (decyzja o cofnięciu zezwolenia nie jest tu potrzebna). Przed upływem tego terminu można jednak złożyć wniosek o zmianę zezwolenia - przedłużenie terminu. Uiszczenie opłaty musi nastąpić przed wydaniem decyzji zmieniającej zezwolenie, w przeciwnym wypadku decyzja nie zostanie wydana i wcześniej wydane zezwolenia straci ważność. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło z powodu upływu terminu, minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa wydaje zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie chce rezygnować z prowadzonej przez siebie działalności, a zezwolenie wygasło, powinien złożyć wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia. W tym wypadku przepisy nie przewidują 6-miesięcznego terminu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: