Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez żołnierza zawodowego

Pytanie:

Co grozi żołnierzowi zawodowemu za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.10.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieprzestrzeganie przepisów BHP przez żołnierza zawodowego

Dla żołnierzy zawodowych sankcją za niewykonanie obowiązku wynikającego z ustawy o służbie żołnierzy zawodowych jest zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zawieszenie od najbliższego terminu płatności wypłaty uposażenia oraz innych należności pieniężnych. Jest to bezwzględny obowiązek nałożony przez ustawodawcę, dowódca jednostki nie może odstąpić od jego wykonania w przypadku stwierdzenia przesłanek uzasadniających zawieszenie uposażenia. Tym bardziej, że to na dowódcy jednostki ciąży odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostce wojskowej (§ 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania do żołnierzy zawodowych przepisów Kodeksu pracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. z 2004 r., Nr 108 poz. 1148). Do dowódcy w zakresie wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy stosuje się przepisy Kodeksu pracy dotyczące pracodawców.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne