Nieruchomości na licytacji a prawo dożywocia

Pytanie:

Licytant dokonał zakupu (w drodze licytacji sądowej) nieruchomości, w skład której wchodzi również dom. Dom zamieszkały jest przez rodziców dłużników, posiadających wpisane w KW prawo dożywotniego korzystania z ww. budynku. Czy licytant ma prawo zająć ten dom i żądać ich eksmisji?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.4.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieruchomości na licytacji a prawo dożywocia

Prawo dożywocia ujawnione w księdze wieczystej podlega specjalnej ochronie nawet przy przysądzeniu własności nieruchomości nabytej w drodze licytacji. Zgodnie z art. 1000 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Od tej zasady są jednak wyjątki. Zgodnie z par. 3 art. 1000, pozostają w mocy ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru albo nie ujawnione w ten sposób lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji prawa dożywotnika jeżeli przysługuje im pierwszeństwo przed wszystkimi hipotekami lub jeżeli nieruchomość nie jest hipotekami obciążona albo jeżeli wartość użytkowania, służebności i praw dożywotnika znajduje pełne pokrycie w cenie nabycia. Jednakże w wypadku ostatnim wartość tych praw będzie zaliczona na cenę nabycia. Z powyższych uwag wynika, iż licytant, choć stanie się prawnym właścicielem nieruchomości, nie zawsze może żądać eksmisji osób korzystających z prawa dożywocia.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: