Niestawiennictwo w sprawie o podział majątku

Pytanie:

"Czy niestawienie się strony w sprawie o podział majątku może skutkować nałożeniem kary pieniężnej przez sąd? "

Odpowiedź prawnika: Niestawiennictwo w sprawie o podział majątku

Podział majątku wspólnego po rozwodzie następuje w postępowaniu nieprocesowym. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego niestawiennictwo jednego z uczestników nie powoduje wstrzymania rozpoznania sprawy. Przepisy nie przewidują też żadnych kar z tego powodu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika