Nota odsetkowa za niezapłaconą fakturę

Pytanie:

Kontrahent wystawił firmie w 2003 roku notę odsetkową za opóźnienia w płatnościach za faktury. Jednocześnie później, już w 2004 roku przesłał do firmy potwierdzenie salda wzajemnych rozliczeń na dzień 31 grudnia 2003. Potwierdzenie noty odsetkowej nie uwzględniało. Czy w takiej sytuacji wystawiona nota jest legalna?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nota odsetkowa za niezapłaconą fakturę

Noty obciążeniowe (w tym noty odsetkowe) stanowią rodzaj dokumentów pełniących funkcję dokumentacji rozliczeń między uczestnikami obrotu gospodarczego. Przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy regulujące zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów stawiają określone wymagania dla tychże not jako dowodów księgowych. Spełnienie tych wymagań skutkuje uznaniem noty za prawidłowo wystawiony dokument księgowy. Dla oceny prawidłowości noty w żadnym razie nie może mieć znaczenia przesłane Państwu saldo wzajemnych rozliczeń. Dokument ten ma znaczenie wyłącznie informacyjne i fakt, iż nie uwzględnia on wystawionej Państwu noty w żadnym razie nie skutkuje odebraniem jej przymiotu legalności.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, przygotowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Po co elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych? Ustawa umożliwi elektroniczne fakturowanie w zamówieniach (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozpoczęcie biegu przedawnienia

Rozpoczęcie biegu przedawnienia

Faktura została zapłacona z np. miesięcznym opóźnieniem. Po kolejnym miesiącu kontrahent wystawił notę odsetkową, która nie została zapłacona. Od którego dnia liczy się przedawnienie tej (...)

Pozew o nadmierne odsetki

Pozew o nadmierne odsetki

Zostaliśmy pozwani za odsetki z 2 lat. Jednak noty, które otrzymaliśmy i jakie są w sądzie zawierają tylko: - nr faktury, datę wymagalności zapłaty, zapłaconą kwotę i liczbę dni opóźnienia (...)

Zarachowanie odsetek

Zarachowanie odsetek

W poprzedniej odpowiedzi na pytanie dotyczące odsetek wynikających z wyroku sądu wynika, iż podstawą do ich wpisania do koszów prowadzenia działalności jest nota odsetkowa. Z tego, co zrozumiałem, (...)

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Chodzi o sposób dokumentowania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez podmioty gospodarcze (nie banki). Do zapłaty odsetek trzeba wezwać kontrahenta, co może nastąpić w różnej (...)

Nakaz zapłaty jako dokument księgowy

Nakaz zapłaty jako dokument księgowy

Uzyskaliśmy nakaz zapłaty wobec naszego dłużnika. Dłużnik wpłacił kwotę główną wynikającą z nakazu. Natomiast nie wpłacił odsetek i kosztów procesu, twierdząc, iż do odsetek musi być (...)

Odsetki z punktu widzenia księgowości

Odsetki z punktu widzenia księgowości

Wierzyciel żąda odsetek od przeterminowanej należności. Jak z punktu widzenia księgowości należy traktować odsetki? Czy podstawą zaksięgowania odsetek jest nota odsetkowa wystawiona przez wierzyciela? (...)

Nota księgowa a faktura wewnętrzna

Nota księgowa a faktura wewnętrzna

Jednostki refundacyjne często wystawiają noty księgowe opiewające na kwoty nieuznanej refundacji tytułem niezgodności z wymogami NFZ. Nota wskazuje tylko kwotę brutto nieuznanej refundacji. Czy (...)

Odstępne za niewykonanie umowy

Odstępne za niewykonanie umowy

Spółka odstąpiła od wykonania usługi wynajmu lokalu dla kontrahenta nr 1 z powodu otrzymania dużo lepszej oferty od kontrahenta nr 2. Spółka zamierza zapłacić odstępne kontrahentowi nr 1, zgodnie (...)

Elementy składowe noty obciążeniowej

Elementy składowe noty obciążeniowej

Proszę o informacje co ma znajdować się w dokumencie - nota obciążeniowa? Przepisy nie określają wzoru noty obciążeniowej. Przyjmuje się, iż nota taka powinna zawierać następujące dane: dzień (...)

Sprzedaż bonów towarowych a podatek VAT

Sprzedaż bonów towarowych a podatek VAT

Firma prowadzi działalność handlową, w zakresie handlu artykułami spożywczymi. Realizuje również bony kopalniane, które stanowią ok 50% jej obrotu. Fizycznie wygląda to tak, iż pracownik kopalni (...)

VAT od kary umownej

VAT od kary umownej

Naliczyliśmy naszemu kontrahentowi karę umowną. Wystawiliśmy mu notę obciążeniową, nie naliczając mu VAT-u. Czy nasze działanie było właściwe? Na jaka podstawę prawna możemy się powołać? (...)

Odszkodowanie za przestój w transporcie

Odszkodowanie za przestój w transporcie

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Wykonując usługi często zdarza się, że samochód wraz z kierowcą ma przymusowy postój ze względu na niedochowanie przez nabywcę (...)

FORUM PRAWNE

jak powinna wyglądać nota odsetkowa?

jak powinna wyglądać nota odsetkowa? jak powinna wyglądać nota odsetkowa?

czy nota księgowa musi być podpisana przez kontrahenta?

czy nota księgowa musi być podpisana przez kontrahenta? czy nota księgowa musi być podpisana przez kontrahenta?

Umowa Agencyjna

Umowa Agencyjna Witam serdecznie. W 2008 r. podpisałem z jednym z banków umowę agencyjną. W chwili podpisywania umowy wystawiłem również weksel in blanco który miał być zabezpieczeniem dla banku (...)

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna Witam Mam takie pytanko na czym polega umowa agencyjna?Z góry dziękuję za odpowiedzi Witam. Pracuje w dużej, sieciowej firmie która posiada kilkadziesiąt salonów w (...)

nota Korygująca

nota Korygująca Czy do błędnie wystawionej faktury VAT ( błedna nazwa , adres i NIP Nabywcy) można wystawić notę korygującą? Proszę o podstawe prawną. Dziękuje. Dariuszek (ua723) Jak wszystkie (...)

kiedy nota obciążeniowa?

kiedy nota obciążeniowa? kiedy nota obciążeniowa?

jak powinna wyglądać nota obciążeniowa?

jak powinna wyglądać nota obciążeniowa? jak powinna wyglądać nota obciążeniowa?

czy nota obciążeniowa musi być podpisana?

czy nota obciążeniowa musi być podpisana? czy nota obciążeniowa musi być podpisana?

czy nota obciążeniowa musi być podpisana przez odbiorcę?

czy nota obciążeniowa musi być podpisana przez odbiorcę? czy nota obciążeniowa musi być podpisana przez odbiorcę?

Nota obciążeniowa z MZK

Nota obciążeniowa z MZK Witam. Mam do was pytanie i prośbę o pomoc. Ponieważ dnia 14 lutego zdążył mu się taki przypadek na drodze że jechałem lewym pasem i na skrzyżowaniu chciałem skręcić (...)

Porady prawne