Nota odsetkowa za niezapłaconą fakturę

Pytanie:

Kontrahent wystawił firmie w 2003 roku notę odsetkową za opóźnienia w płatnościach za faktury. Jednocześnie później, już w 2004 roku przesłał do firmy potwierdzenie salda wzajemnych rozliczeń na dzień 31 grudnia 2003. Potwierdzenie noty odsetkowej nie uwzględniało. Czy w takiej sytuacji wystawiona nota jest legalna?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nota odsetkowa za niezapłaconą fakturę

Noty obciążeniowe (w tym noty odsetkowe) stanowią rodzaj dokumentów pełniących funkcję dokumentacji rozliczeń między uczestnikami obrotu gospodarczego. Przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy regulujące zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów stawiają określone wymagania dla tychże not jako dowodów księgowych. Spełnienie tych wymagań skutkuje uznaniem noty za prawidłowo wystawiony dokument księgowy. Dla oceny prawidłowości noty w żadnym razie nie może mieć znaczenia przesłane Państwu saldo wzajemnych rozliczeń. Dokument ten ma znaczenie wyłącznie informacyjne i fakt, iż nie uwzględnia on wystawionej Państwu noty w żadnym razie nie skutkuje odebraniem jej przymiotu legalności.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne