Odpowiedzialność kontrahenta za niezapłacony VAT

Pytanie:

Firma A dostała fakturę od firmy B. Firma A zapłaciła tą fakturę z VAT do B. B nie odprowadziło VAT i podatku od tej zapłaconej faktury. Czy firma A odpowiada za niezapłacony podatek i VAT przez firmę B? Firma B ma fakturę od A, a firma C ma fakturę od firmy B. Firmy A i B odprowadziły VAT i podatek, a firma C nie. Czy wtedy firma A lub B odpowiada za C czy obie równorzędnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność kontrahenta za niezapłacony VAT

Nie, w obu powyższych przypadkach jedynym odpowiedzialnym za nieodprowadzenie podatku jest firma, która nie reguluje podatku (w pierwszym przypadku - firma B, w drugim przypadku - firma C). Przepisy prawa podatkowego nie przewidują żadnej formy odpowiedzialności za nieodprowadzenie podatku przez wystawiającego fakturę. Dotyczy to zarówno skutków na gruncie VAT (zakładając, że otrzymane faktury dokumentują czynności, które rzeczywiście doszły do skutku - faktury takie stanowią podstawę do odliczenia podatku przez odpowiednio - firmę A w pierwszym przykładzie oraz firmę B i C w przykładzie drugim), jak i na gruncie przepisów o odpowiedzialności za zaległości podatkowe osób trzecich.  

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne