Odpowiedzialność prezesa zarządu stowarzyszenia

Pytanie:

Czy prezes zarządu stowarzyszenia w skład którego wchodzi zakład produkcyjny, odpowiada własnym majątkiem za swoje decyzje które naraziły firmę na stratę?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność prezesa zarządu stowarzyszenia

Stowarzyszenie po uzyskaniu wpisu do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną. Jest więc osobą prawną, która sama odpowiada za swoje zobowiązania. Natomiast organem stowarzyszenia, które reprezentuje je na zewnątrz i dokonuje w imieniu stowarzyszenia czynności prawnych (a więc także zobowiązujących), jest zarząd stowarzyszenia. Decyzje zarządu w imieniu stowarzyszenia mogą być podejmowane kolegialnie - przez kilku członków zarządu, lub indywidualnie - np. przez samego prezesa zarządu - kwestia ta powinna być uregulowana w statucie zarządu. Czynności podejmowane w imieniu stowarzyszenia przez zarząd traktowane są jak czynności podjęte przez samo stowarzyszenie. Zatem członkowie zarządu nie są odpowiedzialni co do zasady za podjęte przez siebie czynności, skoro za zobowiązania stowarzyszenia odpowiada samo stowarzyszenie - jako osoba prawna. W grę może wchodzić jedynie odpowiedzialność cywilnoprawna za zawinione wyrządzenie szkody stowarzyszeniu. Prezes zarządu może więc być odpowiedzialny za zawinione spowodowanie szkody, jednakże w razie wysunięcia przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych. Prezes zarządu nie jest natomiast odpowiedzialny wobec wierzycieli stowarzyszenia za zobowiązania zaciągnięte przez stowarzyszenie. Odpowiedzialność członków zarządu stowarzyszenia jest zatem odpowiedzialnością wewnętrzną.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne