Odpowiedzialność zastawnika

Pytanie:

"Czy odziedziczając samochód, na którym jest zastaw wynikający z niespłaconego kredytu mogę go oddać bankowi i czy bank - jeżeli obecna wartość samochodu zdaniem banku nie pokrywa pozostających zobowiazań kredytowych - może ode mnie zażądać wyrównania różnicy? "

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność zastawnika

Zastaw służy zabezpieczeniu jakiejś wierzytelności, pieniężnej lub niepieniężnej. Ustanowienie tej formy zabezpieczenia prowadzi do powiązania zastawu z jakąś wartością ekonomiczną (tu samochodem) bez względu na to, kto jest w chwili realizacji zabezpieczenia właścicielem. Zaspokojenie z przedmiotu zastawu następuje natamiast zgodnie z regułami postępowania egzekucyjnego. Jeżeli dochodzi do przeniesienia wierzytelności zabezpieczonej zastawem pociąga za sobą zawsze przeniesienie zastawu, a przeniesienie wierzytelności bez zastawu powoduje wygaśnięcie zastawu. Z kolei sam zastaw nie może być przeniesiony bez wierzytelności, którą zabezpiecza. Zastaw służy zabezpieczeniu, które polega na możliwości zrealizowania wierzytelności z przedmiotu zastawu. Z tego powodu wartośc samochodu jest przeznaczona na spłatę zobowiązania. Przepisy kodeksu cywilnego stanowią także, iż zastawnik (tu bank) może dochodzić zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem bez względu na ograniczenie odpowiedzialności dłużnika wynikające z przepisów prawa spadkowego. Toteż bank może żadać realizacji zastawu bez względu na to, czy spadkobierca przyjał spadek wprost, czy z dobrodziejstwem inwentarza, jednak tylko z przedmiotu zastawu.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika