Odroczenie terminu płatności podatku

Pytanie:

Kiedy organ podatkowy może odroczyć termin płatności podatku a kiedy może go rozłożyć na raty lub umorzyć?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odroczenie terminu płatności podatku

Z treści art. 67a Ordynacji podatkowej wynika, że ulga polegająca na odroczeniu terminu płatności stosowana jest tylko do podatku przed upływem terminu, o rozłożeniu płatności na raty może zostać zastosowana zarówno w stosunku do płatności podatku jak i zaległości podatkowej i odsetek. Natomiast umorzenie (w całości lub w części) może dotyczyć tylko zaległości podatkowej, nie można umorzyć zapłaty podatku, który nie stal się
jeszcze zaległością podatkową.
Zgodnie z art. 51 § 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie płatności podatek. Od zaległości podatkowej naliczane są odsetki za zwłokę.
A zatem o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę można starać się dopiero po upływie terminu płatności podatku, kiedy powstanie już zaległość podatkowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: