Odstąpienie od umowy o dzieło

Pytanie:

Zawarta została umowa o dzieło na kwotę 5000 zł płatne po oddaniu dzieła w całości. Po zrealizowaniu 10% prac zamawiający od umowy odstąpił, ponieważ nie był zadowolony z jakości pracy i mimo wezwania praca nadal była wykonywana niezgodnie z umową. Zamawiający przekazał następnie pracę innemu wykonawcy. Czy zamawiający jest zobowiązany do wypłaty jakiejś kwoty drugiej stronie przy założeniu, że jedynym kosztem wykonawcy jest jego czas (wykonywanie dzieła to praca umysłowa, której rezultatem jest dokumentacja)? A jeżeli jakaś kwota się należy zgodnie z art. 644 KC, to jak skutecznie można odstąpić od umowy o dzieło z regularnym partaczem bez konsekwencji finansowych dla zamawiającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odstąpienie od umowy o dzieło

Zgodnie z kodeksem cywilnym jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. W takim przypadku wykonawcy dzieła nie należy się wynagrodzenie za jego wykonanie przy czym wydaje się, że przysługuje mu wynagrodzenie za czas poświęcony przy jego tworzeniu oraz wynagrodzenie jakie wynika z różnicy, która zapłacono za dzieło nowemu wykonawcy a kwotą na jaką się umówiono. Czym innym jest natomiast regulacja z art. 644 kodeksu cywilnego, która stanowi, że dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie. Jednakże w wypadku takim zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. W tym bowiem przypadku do odstąpienia dochodzi z woli zamawiającego bez przyczyn po stronie wykonawcy. Zamawiający nie musi po prostu podawać uzasadnienia swojej decyzji. Jednakże wiąże się to z konsekwencjami finansowymi.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

umowa ustna

25.4.2018 przez: -

Umowa o dzieło a Urząd Skarbowy

12.3.2018 przez: jennyharris

Umowa o dzieło

3.1.2018 przez: -