Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

Pytanie:

Czy w związku z błędnie wykazanymi składnikami wynagrodzenia na druku Rp-7 wystawionego przez pracodawcę, mogę domagać się odszkodowania za poniesione przeze mnie szkody w postaci zaniżonej emerytury w oparciu o przepisy art. 97 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 1982 r. Nr 40 poz. 267 ze zm.)? Po jakim okresie ulegnie przedawnieniu powyższe roszczenie o odszkodowanie?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.3.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za błędne wystawienie Rp-7

Na podstawie art. 125 ustawy Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.1998.162.1118), płatnik składek, a więc w tym wypadku pracodawca jest obowiązany do wydawania pracownikowi lub organowi rentowemu zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń i ich wysokości. Jeżeli zatem pracodawca błędnie wykazał składniki wynagrodzenia, nie wywiązał się on z ciążącego na nim obowiązku.
Może się Pan domagać odszkodowania od pracodawcy na zasadach ogólnych przed sądem pracy. Roszczenie przedawnia się z upływem 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne. (Ustawa z dn. 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin nie jest już aktem obowiązującym)

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne