Ogłoszenie upadłości

Pytanie:

Kogo muszę powiadomić o wystąpieniu do Sądu o otwarcie postępowania upadłościowego spółki z o.o., a kogo będę musiał powiadomić kiedy Sąd otworzy postępowanie upadłościowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ogłoszenie upadłości

Zgłaszający wniosek o ogłoszenie upadłości nie jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie swoich wierzycieli. Zobowiązany jest natomiast - jeżeli wnioskodawcą jest dłużnik - do przedstawienia we wniosku o ogłoszenie upadłości spisu swych wierzycieli, z podaniem wysokości wierzytelności każdego z nich oraz listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika. Wierzyciele zostaną zawiadomieni o ogłoszeniu upadłości poprzez ogłoszenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w prasie lokalnej. Zamieszczenie takiego ogłoszenia jest zadaniem sądu upadłościowego. W dalszej kolejności syndyk masy upadłości zwróci się bezpośrednio do wierzycieli o zgłaszanie wierzytelności do postępowania układowego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne