Ograniczenie prawa własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Jestem właścicielem nieruchomości, na której stoi duży dom, który chcę przerobić na hotel , lecz nie mogę tego zrobić, bo w planie zagospodarowania przestrzennego nie uwzględniono w tym miejscu takiej budowli. Czy plan zagospodarowania przestrzennego może ograniczać moje prawo własności, czy nie powinienem zrobić ze swoim domem tego, czego chce ? "

Odpowiedź prawnika: Ograniczenie prawa własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Zasadniczo z art. 140 kodeksu cywilnego ( dalej k.c.) wynika prawo do swobodnego korzystania z rzeczy. Uprawnienie to ograniczone może być przez ustawy, zasady współżycia społecznego i społecznogospodarcze przeznaczenie prawa. Przedmiotowym ograniczeniem w sposobie wykonywania prawa własności nieruchomości jest poddanie korzystania z nieruchomości rygorom wynikającym z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to zamierzone przez ustawodawcę odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 140 k.c.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika