Okres przedawnienia karalności przestępstwa

Pytanie:

W związku z procesem karnym o czyn, którego karalność ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynie 5 lat jak liczy się okres przedawnienia? Czy do momentu wniesienia oskarżenia do sądu, czy do momentu wydania orzeczenia przez sąd, czy może do innego momentu, jakiego?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.7.2005

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Okres przedawnienia karalności przestępstwa

Zgodnie z kodeksem karnym jeżeli w okresie przewidzianym dla przedawnienia danego przestępstwa wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Zatem bieg przedawnienia karalności za dane przestępstwo zostaje wydłużony o 5 lat jeśli w tym czasie wszczęto postępowanie przeciw osobie. Tak więc początkiem  przedawnienia karalności jest popełnienie czynu karalnego. Natomiast do przedłużenia terminu przedawnienia karalności danego przestępstwa (tu 5 lat) o kolejne 5 lat zgodnie z art. 101 kodeksu karnego dochodzi z dniem wszczęcia postępowania przeciwko osobie. Postępowanie przeciw osobie nie wszczyna postanowienie o wszczęciu śledztwa, lecz postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Końcem terminu przedawnienia jest upływ lat pięciu od popełnia przestępstwa, a jeśli w tym okresie wszczęto postępowanie przeciw osobie, końcem terminu przedawnienia w tym przypadku jest upływ lat 10 od czasu popełnienia przestępstwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Poszukuję prawnika Poznań

2.8.2021 przez: Adela89

Dobry adwokat w Kielcach

22.6.2021 przez: brydziaa_dz

SPOWODOWAŁEM WYPADEK DROGOWY.

27.9.2020 przez: -

dobry adwokat mazury

14.9.2020 przez: enguran