Opiekun dziecka jego przedstawicielem

Pytanie:

Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opiekun dziecka jego przedstawicielem

Samo umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej nigdy nie powoduje utraty władzy rodzicielskiej przez rodziców. Zgodnie z poglądem doktryny (K. Jagielski "Istota i treść władzy rodzicielskiej", SC 1963, t. III, s. 150), ingerencja sądu na podstawie art. 109 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nie może iść tak daleko, aby stała się w praktyce równoznaczna z pozbawieniem rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu rodzinnego. W związku z powyższym, jeśli władza nadal przysługuje rodzicom, to oni są przedstawicielami ustawowymi dziecka, w przypadku gdyby jednak nie mogli dziecka reprezentować, sąd opiekuńczy ustanawia kuratora. Gdyby w placówce umieszczono dziecko, którego rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, wówczas sąd rodzinny ustanawia opiekę.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne