Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą - usługi budowlano-montażowe. Nabyłem w leasingu operacyjnym samochód ciężarowy z tzw. kratką. Okres leasingu: 36 miesięcy. Czy opłatę tzw. wstępną leasingową mogę jednorazowo ująć w koszty, czy też muszę rozłożyć ją na 36 miesięcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.3.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opłata wstępna w leasingu operacyjnym

Kwestia sposobu zaliczania opłaty wstępnej (czynszu inicjalnego) w leasingu operacyjnym do kosztów podatkowych - jednorazowo, czy proporcjonalnie do długości trwania umowy leasingu - budziła wiele kontrowersji i sporów między podatnikami i organami podatkowymi.

W dotychczasowej praktyce większość organów podatkowych prezentowała stanowisko, zgodnie z którym, wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko takie zaprezentowane zostało m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 5 marca 2008r.(nr IP-PB3-423-565/07-3/GJ), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 14 lipca 2008r. (nr ILPB3/423- 229/08-3/KS) i Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 12 lutego 2008r. (nr IBPB1/415-250/07/ESZ/KAN-2116/11/07/KAN-3186/12/07).

Na szczęście dla podatników ostatnie wyroki Wojewódzkich Sądów Administracyjnych dają nadzieję na trwałą zmianę linii interpretacyjnej w tym zakresie. W wyroku z 17 czerwca 2008r. (sygn. III SA/Wa 24/08) WSA w Warszawie nie zgodził się z prezentowanym dotąd stanowiskiem organów podatkowych uznając, iż wstępną opłatę leasingową należy zaliczać jednorazowo do kosztów uzyskania przychodów. Sąd wskazał, iż "opłata ta jest kosztem jednorazowym związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy leasingu, zniszczenia przedmiotu leasingu, zaprzestania działalności przez korzystającego, bądź leasingodawcę (finansującego), koncepcja organu, iż opłatę tę należy rozliczyć proporcjonalnie do czasu trwania umowy upada".

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda