Opodatkowanie dywidendy

Pytanie:

"Jeśli spółka z o.o. jest akcjonariuszem spółki akcyjnej i ta wypłaca jej dywidendę, to jak wygląda zaliczenie tej dywidendy w spółce z o.o. - do jakiego kapitału zaliczyć taką wypłatę? Czy przy przekazaniu tej dywidendy udziałowcom spółki z o.o. (również w formie dywidendy) trzeba zapłacić podatek? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie dywidendy

Dywidenda uzyskana z udziału w innej spółce jest dla spółki otrzymującej dywidendę dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Otrzymana dywidenda nie podlega zaliczeniu bezpośrednio do kapitałów spółki.

Zgodnie z przepisem art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w przypadku, jeśli dywidendę otrzymuje osoba prawna), podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Podobną stawkę podatku w przypadku osób fizycznych uzyskuj określa art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika