Opodatkowanie "wczasów pod gruszą"

Pytanie:

Czy od kwoty wypłaconej pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na \"wczasy pod gruszą\" należy potrącić, oprócz podatku dochodowego, także składki na ubezpieczenie społeczne? Jaka jest podstawa prawna?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie "wczasów pod gruszą"

Wszelkie wypłaty, dopłaty pieniężne czy świadczenia w naturze, które pracownik otrzymuje od pracodawcy, stanowią przychód ze stosunku pracy, który należy opodatkować. Kwoty dopłat do wypoczynku dolicza się do wynagrodzenia pracownika i odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych. Są jednak świadczenia wypłacane na rzecz wypoczynku dzieci pracownika, całkowicie wolne od opodatkowania lub zwolnione do wyznaczonych limitów. Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a więc i dopłaty do wypoczynku, nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych czyli wolne są od składek na ZUS bez żadnych ograniczeń co do ich wysokości. Szerzej na ten temat: Wczasy "pod gruszą". Co kryje się pod tym pojęciem?

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: