Paszport a wyjazd zagraniczny dziecka

Pytanie:

Czy sąd może nakazać żonie wydanie paszportu dziecka w celu wyjazdu syna ze mną za granicę w czasie 14 dni opieki nad dzieckiem przyznanych mi przez sąd w okresie wakacyjnym? Syn mieszka od dwóch lat z żoną.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Paszport a wyjazd zagraniczny dziecka

Jeżeli oboje z rodziców posiadają pełnię władzy rodzicielskiej do wyjazdu dziecka za granicę potrzebna jest zgoda obojga rodziców. W razie gdyby nie było zgody jednego z rodziców np. na wyrobienie paszportu (a tym samym na opuszczenie przez dziecko kraju) sąd jest władny do wydania postanowienia zezwalającego na wyrobienie paszportu pomimo braku zgody jednego z rodziców. Podobnie jeżeli paszport został już wydany- sąd może wtedy wydać postanowienie nakazujące żonie wydanie paszportu dziecka; a jeżeli będzie to nieskuteczne wydać postanowienie zezwalające na wydanie nowego paszportu dziecku, mimo braku zgody matki dziecka. Uprawnienie takie wynika, z ogólnej zasady, że w ważnych sprawach dziecka oboje rodzice decydują wspólnie. W braku jednakże porozumienia pomiędzy rodzicami, każde z nich może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie. W konkretnym przypadku sąd wyda zgodę na wyrobienie paszportu, o ile tylko nie istnieją racjonalne obawy, że paszport ten mógłby zostać wykorzystany w celu sprzecznym z interesami małoletniego dziecka.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

skuteczny adwokat prawo rodzinne ŁÓDŹ!!

12.10.2021 przez: arturro75

Dobry adwokat KRAKÓW

20.2.2020 przez: izabela_w

Partnerka krzyczy i zaczyna bic dziecko

23.7.2019 przez: mati13524