Pełnomoćnictwo ogólne (spółka)

Pytanie:

Do czego upoważnia pełnomocnictwo ogólne? Czy ma znaczenie, że w umowie zawarta jest klauzula ?reprezentowanie spółki??

Masz inne pytanie do prawnika?

8.11.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pełnomoćnictwo ogólne (spółka)

Pełnomocnictwo ogólne z mocy ustawy upoważnia do czynności zwykłego zarządu. Ogólnie można stwierdzić, że współczesne orzecznictwo Sądu Najwyższego odeszło od ciasnego rozumienia czynności prawnych w ramach zwykłego zarządu i przekraczających zarząd, według którego zwykły zarząd miał obejmować przede wszystkim „zachowanie mienia i innych dóbr oraz osiągnięcie z nich normalnych korzyści”. Umieszczenie w pełnomocnictwie zwrotu „reprezentowanie spółki” ma więc znaczenie o tyle, o ile reprezentowanie spółki będzie się wiązało z czynnościami zwykłego zarządu.
Porady prawne
Wobec tego, dla uniknięcia nieporozumień można w miejsce sformułowania „do spraw reprezentowania Spółki” umieścić sformułowanie „do spraw reprezentowania, w ramach czynności zwykłego zarządu, Spółki”. Brak takiego sformułowania nie jest oczywiście uchybieniem.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne