Podatek niezapłacony w terminie

Pytanie:

Co grozi osobie, która po rozliczeniu podatkowym rocznym powinna była wpłacić nadwyżkę na konto Urzędu Skarbowego a nie zrobiła tego? Czy Urząd Skarbowy w takim przypadku przysyła wezwanie do zapłaty, czy należy samemu zapłacić, nie czekając na wezwanie i wyliczenie odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek niezapłacony w terminie

Niezapłacony podatek w myśl art. 51 § 1 Ordynacji Podatkowej stanowi zaległość podatkową. W przypadku niewpłacenia w terminie podatku wykazanego w zeznaniu rocznym, należy samemu wpłacić podatek, nie czekając na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego, który nie ma obowiązku wysyłania zawiadomień. Podatek należy wpłacić wraz z obliczonymi odsetkami za zwłokę (odsetki oblicza się samemu). Odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego.  

Porady prawne

 

Jeżeli podatek nie zostanie wpłacony przez podatnika, może zostać wszczęte postępowanie podatkowe, w wyniku którego zostanie wydana decyzja określająca wysokość odsetek za zwłokę. Należy jednak pamiętać, iż oczekiwanie na odpowiednią decyzję (i na wszczęcie postępowania podatkowego)  działa na niekorzyść podatnika (do momentu przedawnienia obowiązku podatkowego), ponieważ odsetki są liczone do dnia zapłaty - a więc im dłuższy okres wstrzymywania się z zapłatą, tym wyższa będzie kwota odsetek. 

 

Ponadto poprzez brak zapłaty należnego podatku osoba odpowiedzialna za zapłatę naraża się na odpowiedzialność karnoskarbową, gdyż wymieniony czyn  może stanowić wykroczenie skarbowe (Art. 57 § 1 kodeksu karnego - skarbowego). Jednakże w stosunku do osoby, która przed wszczęciem postępowania w sprawie o wykroczenie skarbowe wpłaciła w całości należny podatek na rachunek właściwego organu, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne