Podatek od emerytury

Pytanie:

Mieszkam na stałe w Szwajcarii. W roku 2009 przyznano mi polską emeryturę w wysokości 961 PLN miesięcznie oraz wypłacono wyrównanie od roku 2006 co dało w sumie 39286 PLN. Nie chcąc wyprowadzać złotówek z kraju założyłem konto w polskim banku na które to konto wpływa bieżąca emerytura. Gdzie mam płacić podatek od emerytury i od procentów ze stanu konta - w Szwajcarii czy w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.4.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od emerytury

Zgodnie z art. 18 Konwencji między Rzeczypospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzoną w Bernie dnia 2 września 1991 r., emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniej pracy najemnej, wypłacane sobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zatem emerytury wypłacane w Polsce osobie majątej miejsce zamieszkania w Szwajcarii (szwajcarską rezydencję podatkową) podlegają opodatkowaniu tylko w Szwajcarii, a nie w Polsce.

Inaczej jest z odsetkami, gdyż odsetki mogą co do zasady być opodatkowane zarówno w kraju, w którym powstają (w Polsce), jak i w kraju miejsca zamieszkania podatnika (z uwzględnieniem zasad unikania podwójnego opodatkowania). Przy czym zgodnie z art. 11 ust. 2 wskazanej konwencji odsetki pobierane w Polsce nie mogą przekroczyć 10% kwoty brutto tych odsetek.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne