Podpisywanie deklaracji VAT-7

Pytanie:

Podatnik - osoba fizyczna - ma podpisaną umowę z biurem rachunkowym na prowadzenie KPiR. Czy pracownik biura rachunkowego może podpisywać deklaracje VAT-7 klienta?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podpisywanie deklaracji VAT-7

Jak stanowi art. 80a Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby. W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym. Warto zaznaczyć, iż tylko osobie fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych można udzielić pełnomocnictwa w rozumieniu prawa podatkowego.

Porady prawne

Zgodnie z art. 80b Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.

Zatem, jeśli pracownik biura rachunkowego posiada stosowne pełnomocnictwo, może podpisywać deklaracje VAT-7 za podatnika.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne