Podpisywanie umów przez agencję pośrednictwa pracy

Pytanie:

Jakiego rodzaju umowy podpisuje agencja pośrednictwa pracy za granicą z pracodawcą zagranicznym?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podpisywanie umów przez agencję pośrednictwa pracy

Agencja pośrednictwa pracy w zakresie pośrednictwa do pracy za granicą dołącza do wniosku o wpis do ewidencji umowę uwiarygodniającą zamiar współpracy wnioskodawcy z pracodawcami zagranicznymi w zakresie kierowania obywateli polskich do pracy za granicą, określającą w szczególności:

  • nazwę pracodawcy zagranicznego;
  • liczbę miejsc pracy;
  • okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
  • rodzaj oraz warunki pracy, a także przysługujące osobie podejmującej pracę świadczenia;
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między pracownikiem a pracodawcą oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń.

Jest to rodzaj umowy cywilnoprawnej o współpracy między agencją pośrednictwa pracy a pracodawcami zagranicznymi. Nie ma konkretnej nazwy tej umowy. Jest to raczej rodzaj umowy nienazwanej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne