Podstawa wymiaru emerytury

Pytanie:

Jestem zatrudniony jako poborca skarbowy na 1/2 etatu. Osiągam wiek emerytalny. Czy do emerytury będzie mi się liczyć po 30 latach pracy na 1/2 etatu 30 lat czy 15 lat pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawa wymiaru emerytury

Podstawę wymiaru emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę.

Na wniosek ubezpieczonego podstawę wymiaru emerytury lub renty może stanowić przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Porady prawne

Fakt, iż pracował Pan na pół etatu pośrednio wpłynie na wysokość emerytury, bowiem składka na emeryturę w Pana wypadku była niższa, niż gdyby pracował Pan na cały etat. Szczegółowy sposób obliczania wysokości emerytury znajdzie Pan w artykule Podstawa wymiaru emerytury

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne