Podstawy umorzenia grzywny

Pytanie:

Sąd karny orzekł o grzywnie. Część została już zapłacona. Czy poza art. 51 kkw istnieją inne podstawy umorzenia grzywny?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podstawy umorzenia grzywny

Zgodnie z art. 51 kkw jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie może uiścić grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę w całości lub części umorzyć; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.

Kodeks karny wykonawczy dopuszcza możliwość umorzenia grzywny w całości lub w części, bez względu na to, w jakim wymiarze grzywna została orzeczona. Ustawodawca wymaga jednak, aby korzystanie z tej instytucji miało miejsce jedynie w „szczególnie uzasadnionych wypadkach”, co powoduje, że w ramach ustawowego modelu wykonywania grzywny ma ona charakter wyjątkowy (W. Dadak, Grzywna samoistna..., s. 250).

Porady prawne

Przepisy nie przewidują jednak innych podstaw umorzenia grzywny niż art. 51 kkw.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne