Podwyższenie czynszu w lokalu

Pytanie:

Jak wysoko można podwyższyć czynsz za najem lokalu mieszkalnego w domu prywatnym w centrum gminy o powierzchni ok. 50 m2 (woda miejska, energia elektryczna, ogrzewanie węglem), jeżeli do tej pory najemca płacił za najem kwotę 85 zł miesięcznie. Czy można czynsz dostosować do wartości odtworzeniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podwyższenie czynszu w lokalu

Zgodnie z art. 9 ustawy o ochronie prawo lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 r., Nr 71, poz. 733) podwyższanie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być jednak dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Podwyżki te nie mogą w danym roku przekraczać średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w minionym roku w stosunku do roku poprzedzającego rok miniony nie więcej niż o: 

  1. 50% - jeżeli roczna wysokość czynszu nie przekracza 1% wartości odtworzeniowej, 
  2. 25% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 1% i nie przekracza 2% wartości odtworzeniowej, 
  3. 15% - jeżeli roczna wysokość czynszu jest wyższa niż 2% wartości odtworzeniowej.

Dane o wzroście cem towarów i usług konsumpcyjnych są podawane w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wartość odtworzeniową lokalu oblicza się jako iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszana jest przez wojewodę co 6 miesięcy w dzienniku urzędowym województwa, w drodze obwieszczenia dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze danego województwa, uwzględniając w szczególności przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalony na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego oraz własnych analiz. Wskaźnik przeliczeniowy powinien uwzględniać wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla danego województwa w okresie poprzedzającym kwartał, na który jest ustalany.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wynagrodzenie

Dzisiaj 5:40:1 przez: Czupakabra

Personalizacja produktu a zwrot do 14 dni

Wczoraj 22:4:51 przez: Kamila0912

Odpowiedź na pozew o ustalenie ojcostwa

Wczoraj 18:6:1 przez: Maly123456