Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

Pytanie:

W jaki sposób ustawa o drogach publicznych definiuje pojęcie drogi wewnętrznej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Jakie wymagania techniczne musi spełniać obiekt budowlany?

Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi powinien być zaprojektowany i budowany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Projekt i budowa tego obiektu muszą przy tym zapewniać spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami etc. Doprecyzowanie wymagań technicznych znajduje się w rozporządzeniach.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne