POS TV a reklama alkoholu i papierosów

Pytanie:

Reklama alkoholu i wyrobów tytoniowych w sklepach monopolowo-cukierniczych. Witam, posiadam siec sklepów monopolowo-cukierniczych, czy mogę reklamować inne firmy m. in. kompanie piwowarskie, polmosy i firmy tytoniowe na ekranach LCD (POS TV) czyli reklama w miejscu sprzedaży w moich sklepach?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: POS TV a reklama alkoholu i papierosów

W pierwszej kolejności należy odnieść się do tzw. POS TV (Point of sale television). Tego typu ekrany/monitory powinny być traktowane jak powierzchnia służąca do reklamy, a nie jako telewizja w rozumieniu ustawy o radiofonii i telewizji - wyłączenie z art. 2 ust. 2.

Kwestię dopuszczalności reklamy wyrobów alkoholowych reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: ustawa o wychowaniu w trzeźwości). Zgodnie z art. 131 ust. 1 ww. ustawy wprowadzono generalny zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych (nie dotyczy to piwa).

Wyjątek od ww. zasady (odnośnie napojów alkoholowych innych niż piwo) wprowadza art. 131 ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Zgodnie z tym przepisem, zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych nie obejmuje reklamy prowadzonej:

Porady prawne

1.       wewnątrz pomieszczeń hurtowni,

2.       wydzielonych stoisk lub punktów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych oraz

3.       na terenie punktów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W konsekwencji należy stwierdzić, iż jeżeli prowadzi Pan sklep monopolowo-cukierniczy to POS TV, na którym będą wyświetlane reklamy napojów alkoholowych powinien zostać umieszczony na wydzielonym stanowisku, gdzie sprzedawany jest wyłącznie alkohol.

W kwestii reklamy piwa, jest ona dopuszczalna przy zachowaniu wymogów określonych w art. 131 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. A więc reklama piwa jest dopuszczalna pod warunkiem, że:

1)      nie jest kierowana do małoletnich,

2)      nie przedstawia osób małoletnich,

3)      nie łączy spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną bądź kierowaniem pojazdami,

4)      nie zawiera stwierdzeń, że alkohol posiada właściwości lecznicze, jest środkiem stymulującym, uspakajającym lub sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych,

5)      nie zachęca do nadmiernego spożycia alkoholu,

6)      nie przedstawia abstynencji lub umiarkowanego spożycia alkoholu w negatywny sposób,

7)      nie podkreśla wysokiej zawartości alkoholu w napojach alkoholowych jako cechy wpływającej pozytywnie na jakość napoju alkoholowego,

8)      nie wywołuje skojarzeń z:

a)      atrakcyjnością seksualną,

b)      relaksem lub wypoczynkiem,

c)      nauką lub pracą,

d)      sukcesem zawodowym lub życiowym.

W kwestii nośników reklamy piwa POS TV należy zakwalifikować zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości. A zatem dopuszczalność reklamy piwa będzie uwarunkowana tym, iż 20% powierzchni reklamy zajmować będą widoczne i czytelne napisy informujące o szkodliwości spożycia alkoholu lub o zakazie sprzedaży alkoholu małoletnim.

W kwestii reklamy wyrobów tytoniowych należy sięgnąć do ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (dalej jako: ustawa o tytoniu).

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy wprowadza ogólny zakaz reklamowania i promocji wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę również na art. 12 pkt. 4 ustawy o tytoniu. Zgodnie z tym przepisem każdy kto reklamuje, promuje lub sponsoruje wyroby tytoniowe wbrew postanowieniom art. 8, podlega grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.

Wydaje się zatem, iż nawet zamieszczenie na POS TV informacji o wyrobach tytoniowych może stanowić ich reklamę ze względu na innowacyjność POS TV zachęcając tym samym do zakupu. Zwracamy uwagę, iż przepisy art. 12 pkt 4 ustawy o tytoniu jest interpretowany rygorystycznie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Reklama w lokalu

Reklama w lokalu

Nie mając możliwości reklamowania się w tradycyjnych mediach, producenci alkoholu i papierosów upodobali sobie kluby, bary i puby. Zamieszczają tam swoje reklamy i zabiegają o względy barmanów. Dlatego lokale są na celowniku również firm badawczych.Jacek Czauderna z Nestlé FoodServices szacuje, że tylko producenci żywności i napojów (w tym alkoholu) przeznaczają na reklamę w lokalach (...)

Koniec reklam piwa?

Koniec reklam piwa?

Spoty będzie można emitować tylko między godziną 23 a 6 rano. Kibice na stadionie nie kupią alkoholu powyżej 4,5 proc. Ministerstwo Zdrowia chce ograniczyć reklamę piwa. Ma jej być mniej w telewizji i radiu. Wszystko z myślą o najmłodszych, którzy coraz częściej sięgają po ten napój. Rzeczpospolita 13.01.2009 r. reklama, piwo, zakaz, kino, TV

Producent piwa nie łamie prawa?

Producent piwa nie łamie prawa?

Reklama piwa Żywiec, w której wystąpił znany bokser Tomasz Adamek, nie narusza ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - twierdzą prawnicy z krakowskiej kancelarii. Reklama jest zgodna z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i "nie wywołuje niedozwolonych skojarzeń piwa z sukcesem zawodowym lub życiowym, nie łączy również spożywania (...)

Wraca reklama piwa

Wraca reklama piwa

Sejm uchwalił poprawki w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prtzeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja ma za zadanie przywrócenie mozliwości reklamy piwa w telewizji we wcześniejszych godzinach niż obecnie, a także reklamy piwa na bilboardach oraz w internecie.Zmiany dotyczące reklamy odnoszą się do godzin, w których możliwe będzie nadawanie reklam piwa (a nie innych trunków). Dotychczas (...)

Adamek w reklamie Żywca to łamanie prawa?

Adamek w reklamie Żywca to łamanie prawa?

Znany bokser Tomasz Adamek wystąpił w najnowszej kampanii reklamowej browaru Żywiec. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dopatrzyła się naruszenia przepisów w spocie - informuje Dziennik Polski. - Udział znanego sportowca w reklamie piwa jest złamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości - mówi dla dziennika Krzysztof Brzózka, dyrektor Agencji. (...)

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Reklama piwa nie może namawiać do nadmiernego picia ani dyskryminować osób o słabszych głowach. Do Sejmu trafił właśnie projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaostrza on rygory, jakim musi podlegać reklama piwa (to jedyny alkohol, który może się promować). Według dotychczasowych uregulowań spoty telewizyjne czy billboardy nie mogą (...)

Reklamy piwa demoralizują młodzież

Reklamy piwa demoralizują młodzież

Im więcej reklam alkoholu, tym młodzież częściej po niego sięga. Dlatego reklama oraz promocja piwa w telewizji, radiu, kinie i teatrze będzie możliwa jedynie między godziną 6.00, a 23.00. Takie zmiany zakłada przekazany do Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Reklamowanie piwa będzie dozwolone przed godziną (...)

Reklamy piwa dopiero przed północą

Reklamy piwa dopiero przed północą

Kibice nie napiją się piwa podczas meczów, wczasowicze mogą zapomnieć o nim na basenach i kąpieliskach. W telewizji i radiu reklamy tego trunku będą emitowane dopiero godzinę przed północą. Według resortu zdrowia reklamy piwa mają negatywny wpływ na młodzież. Dlatego postanowiono, żeby pojawiały się one w telewizji o trzy godziny później niż obecnie, czyli dopiero (...)

Ograniczenia w reklamowaniu piwa

Ograniczenia w reklamowaniu piwa

Polscy piwowarzy zobowiązali się do przestrzegania w reklamach surowszych reguł niż wymaga od nich prawo. Obiecują, że będą reklamować piwo odpowiedzialnie i obyczajnie, a na dodatek sami się nawzajem skontrolują. Czyżby rewolucja moralna miała się rozpocząć od piwa? Polityka 30.06.2005 r.   piwo, reklama, reklama piwa, ograniczenia w reklamowaniu piwa

Nie będzie etykiet o szkodliwości alkoholu

Nie będzie etykiet o szkodliwości alkoholu

Połączone sejmowe komisje Zdrowia oraz Kultury i Środków Przekazu uznały, że projekt zakładający umieszczanie na opakowaniach alkoholu informacji o jego szkodliwości powinien trafić do kosza – czytamy na łamach Rzeczpospolitej. Według dokumentu, opracowanego przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, ostrzeżenia miały obejmować 15 proc. etykiety. W odrzuconym projekcie (...)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Przeciwdziałanie alkoholizmowi ma być skuteczniejsze

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nad którym trwają obecnie prace w Sejmie, ma na celu zmianę przepisów nasuwających wątpliwości interpretacyjne oraz uregulowanie na poziomie ustawowym kwestii kwalifikacji koniecznych do wykonywania świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnień. Kto (...)

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Kolejne ograniczenia w reklamie piwa

Reklama piwa nie może namawiać do nadmiernego picia ani dyskryminować osób o słabszych głowach. To biurokratyczne wymysły, a nie sposób na walkę z nadużywaniem alkoholu przez młodzież – uważa branża piwna. (...) Nowe przepisy przewidują dodatkowo, że w reklamie nie będą mogli występować małoletni, piwo nie będzie mogło być kojarzone ze środkiem stymulującym, uspokajającym (...)

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? Reklama jest jednym ze sposobów działalności marketingowej. Trzeba powiedzieć, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania nowych klientów. Duże znaczenie ma reklama w środkach masowego przekazu. Ostatnio coraz częściej można ją zobaczyć w internecie, gdzie rozwija (...)

Senat nie chce reklam piwa

Senat nie chce reklam piwa

Przed godziną 23 zakazane będzie emitowanie reklam piwa w telewizji, radiu i kinach. Nie zobaczymy ich również w teatrach. Dodatkowo ma obowiązywać całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu m.in. na stadionach i stacjach paliw – pisze Gazeta Prawna. Takie zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W pierwszym czytaniu (...)

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

Zakaz reklamy alkoholu w świetle Konstytucji i prawa europejskiego

  Polskie zakazy reklamy i promocji alkoholu nie należą do najbardziej rygorystycznych w Europie. Sprawdźmy więc, na ile ustawodawca - w zgodnie z Konstytucją RP i prawem wspólnotowym - może te ograniczenia zwiększać. Wolność gospodarcza w Konstytucji Wolność gospodarcza jest konstytucyjną zasadą ustrojową (umieszczona w rozdziale pierwszym Konstytucji (art. 20). Przepis (...)

Projektowane zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Projektowane zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W Sejmie posłowie pracują właśnie nad projektem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W obecnym stanie prawnym ustawa ta zawiera zakazy dotyczące reklamy i promocji napojów alkoholowych, jednak dopuszcza również przypadki reklamy i promocji piwa. Nie sposób pominąć skutków takiego przyzwolenia, gdyż dopuszczenie powyższej reklamy piwa wpłynęło przede (...)

Prawo ma pozwolić promować spożycie cydru

Prawo ma pozwolić promować spożycie cydru

Grupa senatorów Platformy Obywatelskiej wystąpiła z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Proponują, aby z zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, oprócz piwa, wyłączyć cydr, napój z jabłek. Reklama i promocja cydru podlegałaby wszystkim ograniczeniom przewidzianym obecnie w ustawie dla reklamy piwa. (...)

Rząd pozwoli reklamować cydr, żeby ratować sadowników

Rząd pozwoli reklamować cydr, żeby ratować sadowników

Zgodnie z zapowiedziami wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którego celem jest umożliwienie reklamy i promocji cydru. Proponowane zamiany będą dotyczyć ust. 1 art. 13 z indeksem 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości (...)

Czy parasole do restauracji to reklama?

Czy parasole do restauracji to reklama?

Nie musi płacić podatku firma przekazująca restauracjom czy sklepom parasole z nazwą producenta piwa. Przedmioty te nie są reklamą Taką tezę wygłosił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wydając wyrok w sprawie spółki Carlsberg Okocim, znanego na naszym rynku producenta piwa. (...)Sędzia Artur Kot stwierdził, że najważniejsza była funkcja użytkowa przekazywanych mebli i (...)

Licz promile!

Licz promile!

Na butelkach i puszkach z piwem, winem i wódką pojawią się ostrzeżenia, że alkohol jest szkodliwy dla kobiet w ciąży i nie powinno się po jego wypiciu jechać samochodem. Przed jedenastą wieczorem w telewizji nie będzie też reklam piwa.   (...)Dlatego też we wrześniu rozpoczyna się kampania społeczna "Licz promile". Ma uświadomić kierowcom, że po wieczornej imprezie mogą nawet (...)

Jak bada się skuteczność reklamy?

Jak bada się skuteczność reklamy?

(...)Mierzenie efektywności pozwala racjonalnie gospodarować budżetem na reklamę. (...)Przekonała się o tym pewna firma browarnicza, która zainwestowała w kosztowną telewizyjną kampanię piwa, po której okazało się, że klienci wprawdzie rozpoznają jego markę, ale go nie kupują. (...)Do oceny skuteczności kampanii reklamowych najczęściej wykorzystuje się wskaźnik wzrostu wielkości (...)

Browar przeprasza PiS za

Browar przeprasza PiS za "zimnego Lecha"

„Spragniony wrażeń? Zimny Lech” – taką reklamę mogli zobaczyć osoby opuszczające Wawel. Billboard zdjęto, a browar przeprasza urażonych – pisze Gazeta Wyborcza. - Pragnę przeprosić Panów Posłów Ryszarda Czarneckiego oraz Marka Migalskiego, a także Tych wszystkich Państwa, którzy poczuli się urażeni niefortunną lokalizacją reklamy naszego (...)

Czy każda reklama jest dopuszczalna?

Czy każda reklama jest dopuszczalna?

Agencje reklamowe, media oraz reklamodawcy próbują uruchomić nowy system samoregulacji wzorowany na rozwiązaniach brytyjskich. Czy kupowanie certyfikatów będzie skuteczne? Łódka Bols oraz Wyczynowa Turystyka Konna "Soplica" (Wuteka Soplica) przeszły do historii polskiej reklamy podobnie jak agencja McCann-Erickson, która opracowała obie kampanie. Dzięki sprytnemu zabiegowi fonetycznemu (...)

Rozsławimy polską wódkę

Rozsławimy polską wódkę

Reklamy telewizyjne i radiowe, plakaty, a także stoiska na konferencjach i targach międzynarodowych będą reklamować tradycyjny polski mocny trunek. Stowarzyszenie Polska Wódka chce rozsławić nasz alkohol. Akcja obejmie Europę, Azję i USA - dowiedział się DZIENNIK. (...) Ten nagły zryw, jak łatwo się domyślić, związany jest z porażką, jaką Polska odniosła trzy tygodnie temu na (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Reklama piwa w sklepie monopolowym

Reklama piwa w sklepie monopolowym

Jakie elementy muszą znaleźć się w reklamie piwa w sklepie monopolowym, by była ona dozwolona? W wyświetlanej reklamie piwa musi znaleźć się widoczny i czytelny napis informujący o szkodliwości (...)

Reklama alkoholu

Reklama alkoholu

Prowadzę serwis WWW na którym cześć treści tworzonych jest przez użytkowników. Serwis dotyczy restauracji. Czy mamy prawo umieszczać reklamę alkoholu na serwisie internetowym, jeśli tak to jakie (...)

Reklama i promocja piwa

Reklama i promocja piwa

Na różnego rodzaju ulotkach z jadłodajni (pizzerie, bary itd.) roznoszonych po domach mieszkaniach, oprócz informacji o menu jest także informacja o piwie wraz z ceną. Czy w takiej sytuacji umieszczanie (...)

Promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

Promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości

W jakich okolicznościach zakazana jest promocja piwa, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości? Reklama i promocja piwa nie może być prowadzona:1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną (...)

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Zezwolenie na prowadzenie ogródka piwnego

Prowadzę działalność gospodarczą - pub. Pub posiada zagrodzony na stałe ogródek piwny. Posiadam zezwolenie na sprzedaż piwa i wykupioną koncesję. Czy muszę mieć specjalne zezwolenie na to, (...)

Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji

Zgoda wspólnoty a sprzedaż alkoholu w restauracji

Właściciel lokalu usługowego wynajął ten lokal na restaurację. Chce wystąpić do urzędu dzielnicy o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu. Zarząd wspólnoty twierdzi że przed wystąpieniem o (...)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do północy, a nawet i dłużej. (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Na terenie administrowanym przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej, w wielopiętrowym budynku mieszkalnym, znajduje się lokal gastronomiczny z koncesją na sprzedaż alkoholu (status lokalu - własnościowe (...)

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach (...)

Zezwolenie na alkohol

Zezwolenie na alkohol

Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie? Przedsiębiorca rozpoczynający (...)

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Od września 2005 roku prowadzę moją restaurację, w którą zainwestowałam wszystkie oszczędności oraz wzięłam kredyt. Sprzedaję tam również alkohol, na który mam koncesje opłacaną w ratach. (...)

Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek poinformować (...)

Zwolnienie z opłaty skarbowej

Zwolnienie z opłaty skarbowej

NSA w uchwale z 6 maja 2003 r. stwierdził, iż opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest opłatą o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w art. 3 ustawy o opłacie (...)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Spółka z o.o. będzie zajmowała się dostawą artykułów spożywczych na statki, w tym dostawą alkoholu. Czy do takiej sprzedaży alkoholu wymagana jest koncesja na alkohol i jakie przepisy to regulują? (...)

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorca mający własny punkt gastronomiczny posiadał ważne zezwolenie na sprzedaż alkoholu (wszystkie 3 rodzaje) do końca 2010 r. W urzędzie pojawił się w lutym z nowym wnioskiem o wydanie (...)

Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości od szkoły czy ilości punktów (...)

Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (piwa)

Utrata koncesji na sprzedaż alkoholu (piwa)

Rodzice otworzyli sklep na obrzeżach 38 tys. miasta. Na otwarcie sklepu spożywczego przeznaczyli środki z kredytów, więc co miesiąc muszą spłacać raty kredytowe. Po pół roku działalności nie (...)

Stawka VAT dla usług cateringowych

Stawka VAT dla usług cateringowych

Firma świadczy usługi cateringowe, sklasyfikowane w grupie PKWiU 55.52.13. Catering dla ekipy filmowej składa się z posiłków, napojów gazowanych, niegazowanych, owoców, słodyczy, wina do obiadu, (...)

Postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Postępowanie dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jak wygląda postępowanie, dotyczące cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych? Aby cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (...)

Zgoda na sprzedaż alkoholu w lokalu wspólnoty

Zgoda na sprzedaż alkoholu w lokalu wspólnoty

Posiadam lokal handlowy, który jest częścią kamienicy. Aby uzyskać koncesję na sprzedaż win w sklepie mieszczącym się w lokalu potrzebna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej w/w kamienicy. W kamienicy (...)

Sprzedaż alkoholu w lokalu będącym współwłasnością

Sprzedaż alkoholu w lokalu będącym współwłasnością

Prowadzę sklep spożywczy z alkoholem, w kamienicy jest 6 właścicieli lokali mieszkalnych i 2 lokale handlowe. Czy właściciele mogą nie wyrazić zgody na sprzedaż alkoholu w jednym lokalu? Nadmieniam, (...)

VAT od kanapek

VAT od kanapek

Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych kanapek? Kwestię dostarczania (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, (...)

Sprzedaż alkoholu na telefon

Sprzedaż alkoholu na telefon

Posiadamy restaurację z koncesjami na sprzedaż alkoholu, chcemy uruchomić sprzedaż obiadów i napojów alkoholowych na telefon wraz z dostawą do domu klienta. Przy zamówieniu telefonicznym pozycje (...)

Sprzedaż piwa w pociągu

Sprzedaż piwa w pociągu

Prowadzę wagon gastronomiczny WARS na trasie pociągu międzynarodowego. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. (Dz. U. z dnia 12 maja 1983 r. Nr. 25, poz. 120) zezwala na sprzedaż (...)

Co zrobić w przypadku braku zgody na otwarcie sklepu monopolowego?

Co zrobić w przypadku braku zgody na otwarcie sklepu monopolowego?

Jestem właścicielem lokalu w budynku wielorodzinnym. Chciałem w nim otworzyć sklep monopolowy. Pojawił się jednak, jeden poważny problem, wspólnota mieszkaniowa nie wyraziła zgody. Co w takiej (...)

Wyjątki w koncesji na alkohol

Wyjątki w koncesji na alkohol

Jakie są warunki i koszty uzyskania koncesji w przypadku zaopatrywania statkow, pociagow i samolotów? Warunki i koszty uzyskania zezwolenia w przypadku zaopatrywania statków, pociągów i samolotów (...)

Spożywanie alkoholu poza terenem miejsca sprzedaży

Spożywanie alkoholu poza terenem miejsca sprzedaży

W moim sąsiedztwie jest sklep z piwem na wynos. Jednakże większość klientów tego sklepu pije piwo w sklepie, obok sklepu, za ścianą przy czym twierdzą, że jeśli wyszli ze sklepu (budynku) to (...)

Sprzedaż napojów alkoholowych a wybudowanie obok sklepu przedszkola

Sprzedaż napojów alkoholowych a wybudowanie obok sklepu przedszkola

Witam. Od wielu lat sprzedaję alkohol w małym sklepie. Niedaleko mnie zostało wybudowane przedszkole. Czy w związku z tym grozi mi utrata zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych? W sytuacji, (...)

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Od jakiegoś czasu nie dogadujemy się z żoną i nie mieszkamy razem (pół roku) jednak formalnie nadal jesteśmy małżeństwem (nie została między nami ustanowiona rozdzielność majątkowa). Mamy (...)

FORUM PRAWNE

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Prawa ojca do opieki nad dzieckiem po rozwodzie Jestem 24 letnim ojcem. 2 lata temu zona powiedziala, ze nie chce ze mna byc dluzej i kazala mi wyprowadzic sie z domu. Zabralem swoje zeczy i wyszedlem. (...)

zakup alkoholu nieletnim 2013 !!

zakup alkoholu nieletnim 2013 !! Witam. Czy sklep może zgłosić coś takiego na policję? Mogą być za to jakieś konsekwencje? Z góry dziękuję za odpowiedź. Nastolatkowie nie pili ale kamery uchwyciły (...)

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole

nieletni pod wpływem alkoholu w szkole Witam. Pisze pod wpływem informacji od mojej koleżanki która jest nauczycielką w jednej z małopolskich szkół. Co może zrobić nauczyciel kiedy ma podejżenie (...)

spożywania i sprzedawania alkoholu

spożywania i sprzedawania alkoholu Cześć! chciałem podzielić się z wami nowo odkrytymi, ale ciekawymi info. Nowe zasady dotyczące spożywania i sprzedawania alkoholu: 1. Na stadionie tylko piwo Zmianie (...)

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym

mandat za picie alkoholu w miejscu publicznym siemka, mam 19 lat i dwa dni temu dostałem mandat od policji za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w wysokości 100zł. Moje pytanie jest takie, w (...)

prowadzenie samochodu po piwie niskoprocentowym

prowadzenie samochodu po piwie niskoprocentowym Jak myślicie, czy mogę wypić piwo niskoprocentowe i spokojnie wsiąść za kółko? Żywiec ma takie piwo 1,1% to była by fajna opcja na jakąś impreze, (...)

Piwo w plenerze = piwo pod kościołem.

Piwo w plenerze = piwo pod kościołem. witam moje pytanie brzmi, czy napewno warto wprowadzac mozliwosc spozywania alkoholu lekko procentowego. tylko pragne przypomniec,ze daje to mozliwosc picia np. (...)

piwo 2% w miejscu publicznym

piwo 2% w miejscu publicznym powitanko, pytanie dotyczyć będzie obencej pięknej pogody tego co ostatnio zrobił spiderman w warszawie i piwka radlera które ma 2% albo 2,5%. Czy takie piwo można swobodnie (...)

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym Zdarzyło mi się, właściwie to trzymać otwarte piwo w ręku. Straż miejska chciała mi wlepić 100 zł mandatu i pytają czy przyjmuję... No więc ja jęczę, (...)

piwo w plecaku = mandat ?

piwo w plecaku = mandat ? Witam mam takie pytanie, czy mając piwo w zamkniętym plecaku, zakabzlowane piwa, funkcjonariusz ma prawo wlepic za takie coś mandat? Piwa były pite, ale zamknięte tak, no (...)

Piwo Pod Chmurką - projekt zmian w ustawie

Piwo Pod Chmurką - projekt zmian w ustawie Witam. Jestem liderem grupy "Piwo Pod Chmurką", która od jutra będzie występować jako Stowarzyszenie Zwykłe "Piwo Pod Chmurką". Przygotowaliśmy projekt (...)

piwo po pracy i odmowa stawienia się na wezwanie pracodawcy

piwo po pracy i odmowa stawienia się na wezwanie pracodawcy Witam, ze względu na specyfike pracy, czasami pracodawca potrzebuje zeby kierowacyh byli dyspozycyjni po pracy do szybkiego kursu. Pracodawca (...)

Wezwanie w sprawie wykroczenia + funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków służbowych

Wezwanie w sprawie wykroczenia + funkcjonariusz nie dopełnił obowiązków służbowych Witam serdecznie, Pewnego późnego wieczoru na skwerku pełnym ludzi, który spożywali napoje alkoholowe zostałem (...)

0.23 mg/l Co mi za to grozi?

0.23 mg/l Co mi za to grozi? Witam. Wstydzę się nawet o tym pisać... Złapali mnie jak miałem w pierwszym dmuchnięciu 0.23 mg/l, natomiast po 15 minutach 0.21, i następnie jeszcze po 10 minutach (...)

Spisanie przez policję

Spisanie przez policję Kilka dni temu policja spisała mnie i paru kolegów za wykrzykiwanie obraźliwych słów pod ich adresem. Na pytanie czy poniesiemy jakieś konsekwencje odpowiedzieli: to się (...)

Piwo na rowerze - Ważne

Piwo na rowerze - Ważne Witam. Przydażyła mi się dziś bardzo nieprzyjemna sytuacja. Głupio zrobiłem i jadąc na rowerze (publiczna ale rzadko jeżdzoną drogą) piłem piwo (Perłe Summer). Mam (...)

Piwo na EURO 2012!!

Piwo na EURO 2012!! Witam, w życie weszło prawo że można pić browar na stadionie, oczywiście zakupiony na miejscu pewnie za ciężką kasę. Ktoś wie jaki to browar jest albo będzie?? Bo to że (...)

legalne piwo w pociągu?

legalne piwo w pociągu? Czy to prawda że nowe przepisy będą pozwalały na legalne picie piwka w pociągu? Czy na stadionach również będzie można kupić piwo? Kiedy przepisy wejdą w życie? Nowe (...)

jedno piwo + badanie krwi

jedno piwo + badanie krwi Witam. Wczoraj ok godziny 22,jadąc samochodem zostałem zatrzymany do kontroli policyjnej.Padało jak z cebra i postanowiłem zamiast podejść to podjechać do sklepu nieopodal (...)

jak wypijesz 2 procentowe piwo moge jechac?

jak wypijesz 2 procentowe piwo moge jechac? jak wypijesz 2 procentowe piwo moge jechac?

Porady prawne