Pozorność jako wada oświadczenia woli

Pytanie:

Czy można zastosować "pozorność" w spółce cywilnej jako wadę oświadczenia woli, jeżeli taka spółka była formalna a ja faktycznie nie wykonywałem czynności wspólnika na podstawie wzajemnej umowy o zobowiązaniach?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozorność jako wada oświadczenia woli

Art. 83 par. 1 kodeksu cywilnego stanowi, że oświadczenie woli złożone dla pozoru jest nieważne. Zastosowanie przepisów o oświadczeniu woli złożonym dla pozoru w odniesieniu do spółki cywilnej jest dopuszczalne. Nieważne jest jednak tylko takie pozorne oświadczenie woli, które zostało złożone tylko za zgodą drugiej strony. Jeżeli taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, można skorzystac z art. 83 kodeksu cywilnego. Należy przypomnieć, że pozorne oświadczenie woli nie ma wpływu na skuteczność odpłatnej czynności prawnej, dokonanej na podstawie pozornego oświadczenia woli, jeżeli wskutek tej czynności osoba trzecia nabyła prawo lub została zwolniona z obowiązku, chyba że działała w złej wierze. Nie będzie się więc mógł Pan/i uchylić od zobowiązań spółki wobec osób trzecich.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

15.7.2021 przez: tomcioflorek

pszczoły sąsiada

26.3.2019 przez: magdas