Praca w szczególnych warunkach

Pytanie:

Na podstawie uzyskanych świadectw pracy osoba ma 14 lat i 11 miesięcy na szczególnych warunkach. Do pełnego okresu 15 lat brak jednego miesiąca. Czy praca stomatologa w prywatnym gabinecie (działalność gospodarcza) jest zaliczana do pracy w szczególnych warunkach zgodnie z ustawą?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Praca w szczególnych warunkach

Wykaz zawodów uprawnionych do wcześniejszego uzyskania świadczeń emerytalnych zawiera rozporządzenie z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia - wykaz A - Pracami w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego są prace w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych oraz prace lekarzy stomatologów (dział XII pkt 2 załącznika A). Jednakże w roku 1997 Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, w którym wskazał, iż rozporządzenia nie stosuje się do osób uprawnionych do świadczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 1997 r. (II UKN 198/97) przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. 1983 r. Nr 8 poz. 43 ze zm.) nie mają zastosowania do osób uprawnionych do świadczeń emerytalno - rentowych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wobec powyższego działalność gospodarcza nie uzasadnia zastosowania przepisów rozporządzenia i nie praca wykonywana w ramach samozatrudnienia nie jest zaliczana do pracy w szczególnych warunkach.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: