Prawo do odprawy a drugi etat

Pytanie:

Jeżeli pracownik znajduje się na urlopie bezpłatnym, gdzie pracuje na 1/2 etatu, a w drugiej firmie pracuje na 1/1 etatu i został zwolniony, to czy przysługuje mu odprawa?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do odprawy a drugi etat

Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych odprawa pieniężna nie przysługuje -między innymi - pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę albo zatrudnionemu w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy. W przedstawionym stanie faktycznym, pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu, toteż ewentualna odprawa będzie mu przysługiwać.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: