Prawo do odprawy a drugi etat

Pytanie:

"Jeżeli pracownik znajduje się na urlopie bezpłatnym, gdzie pracuje na 1/2 etatu, a w drugiej firmie pracuje na 1/1 etatu i został zwolniony, to czy przysługuje mu odprawa? "

Odpowiedź prawnika: Prawo do odprawy a drugi etat

Zgodnie z ustawą o zwolnieniach grupowych odprawa pieniężna nie przysługuje -między innymi - pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę albo zatrudnionemu w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy. W przedstawionym stanie faktycznym, pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu, toteż ewentualna odprawa będzie mu przysługiwać.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika