Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pytanie:

Jestem rozwódką. Najmuję mieszkanie, w którym zameldowane są moje dzieci, ale obecnie zamieszkuje tylko jeden syn z rodziną (żona i dziecko bez meldunku). Ja przebywam w mieszkaniu swojego konkubenta. 3 lata temu zabrali mi rentę, skończył mi się również zasiłek dla bezrobotnych. W obecnej chwili syn utrzymuje mieszkanie (70 m), a mnie utrzymuje konkubent. Czy mogę liczyć na jakiekolwiek pieniądze z pomocy społecznej? Gdzie się udać? Zaznaczam, że dzieci są w miarę dobrze usytuowane i obydwoje zameldowani w moim mieszkaniu.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przysługuje:

  • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 461 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 
  • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 316 zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
  • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „kryterium dochodowym rodziny”, przy jednoczesnym wystąpieniu innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej (np. bezrobocia, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby).

Jeśli w więc spełnia Pani te warunki, wtedy przysługuje Pani pomoc społeczna. Warto pamiętać, że pomoc społeczna jest przyznawana nie tylko w formie świadczeń pieniężnych, ale także niepieniężnych, np. zapewnienie niezbędnego ubrania. O pomoc społeczną należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej w gminie. Zasadą jest, że pomoc społeczną przyznaje się na wniosek, więc powinna Pani taki wniosek złożyć.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne