Prawo do zasiłku opiekuńczego

Pytanie:

Czy osobie, która sprawuje opiekę nad chorym w wieku powyżej lat 80, przysługuje płatne zwolnienie lekarskie? Jeżeli tak, to jakie musi spełnić warunki? Na jak długo można uzyskać takie zwolnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.7.2003

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do zasiłku opiekuńczego

Osobie, która sprawuje opiekę nad chorym, przysługuje zasiłek opiekuńczy, lecz jego przyznanie uzależnione jest od łącznego spełnienia kilku warunków. Oto one: 1.osoba ubiegająca się o zasiłek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu; 2.osoba opiekująca się jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, tzn. we wspólnym gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 3.opieka jest sprawowana nad: dzieckiem do lat 8 (w pewnych przypadkach), chorym dzieckiem do lat 14 lub innym członkiem rodziny. Przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat. Zatem za sprawowanie opieki nad osobą, której nie można zaliczyć do określonego powyżej kręgu członków rodziny, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 4.członek rodziny, nad którym sprawowana jest opieka, pozostaje z osoba sprawującą te opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym (co zazwyczaj będzie oznaczało wspólne zamieszkiwanie). Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, osobie ubiegającej się o zasiłek przysługuje on miesięcznie w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jednak zasiłek mnie przysługuje bez ograniczeń, a jedynie za okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. W przypadku opieki nad członkiem rodziny zasiłek przysługuje za nie więcej niż 14 dni w roku kalendarzowym.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odzyskaj zasiłek opiekuńczy!

Odzyskaj zasiłek opiekuńczy!

Czego dotyczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 6 marca 2007 r. uznał, że osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie mają prawo do zasiłek opiekuńczy, prawo do zasiłku opiekuńczego, dobrowolnie ubezpieczony, ZUS, choroba

Zasiłek opiekuńczy a kwarantanna

Zasiłek opiekuńczy a kwarantanna

Jak to działa? Co jesli u mojego dziecka w przedszkolu pojawił się koronawirus i maluch trafił na obowiązkową kwarantannę? Czy przysługuje mi prawo do zasiłku opiekuńczego? Co na ten temat stanowi rozporządzenie Rady Ministrów. zasiłek opiekuńczy, kwarantanna, dodatkowy zasiłek (...)

Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem

Choroba, kwarantanna lub izolacja dziecka – kiedy przysługuje zasiłek za opiekę nad dzieckiem

Osoba, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do zasiłku w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem, w tym także gdy dziecko zostało poddane izolacji lub kwarantannie. Z zasiłku opiekuńczego może również skorzystać rodzic, który musi zaopiekować się (...)

Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy - Kiedy się należy, w jakiej wysokość i jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

W jakich okolicznościach możliwe jest uzyskanie zasiłku opiekuńczego? Jeżeli zachodzi konieczność, aby pracownik opiekował się osobiście członkiem swojej rodziny, ma prawo do uzyskania zwolnienia od pracy na czas sprawowania opieki. Natomiast, aby zrekompensować mu utracone w tym czasie zarobki (...)

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

Nieprzewidziane zamknięcie żłobka, przedszkola lub szkoły – możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego

Jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, które uczęszcza do żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego i dowiesz się, że placówka ta będzie zamknięta (np. z powodu zagrożenia wirusem), to możesz skorzystać z zasiłku opiekuńczego. ##baner## Dla kogo zasiłek op ubezpieczenie (...)

Co pracownik powinien zrobić w przypadku zachorowania lub kwarantanny?

Co pracownik powinien zrobić w przypadku zachorowania lub kwarantanny?

Nie możesz pójść do pracy, bo Ty lub Twoje dziecko jesteście na kwarantannie? Chcesz zostać w domu, aby opiekować się pociechą, która uczy się zdalnie? Na pewno zadajesz sobie pytania, w jaki sposób powinieneś poinformować pracodawcę, albo czy możesz skorzystać z zasiłku (...)

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Jakie dodatki może uzyskać osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego? Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego - o ile spełnia przesłanki dla tych dodatków - może ubiegać się o następujące dodatki: dodatek z tytułu urodzenia dziecka; dodatek z tytułu o dodatek, zasiłek rodzinny, (...)

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

O jakie prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka chodzi? Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zasp prawo do mieszkania, (...)

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku

Jeżeli masz zaległości w opłacaniu składek, możesz stracić prawo do zasiłku w przypadku choroby lub macierzyństwa. Od stycznia Twoją wpłatę ZUS rozliczy bowiem w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą zatem wpłynąć na podleganie (...)

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Kiedy przysługuje prawo do zasiłku dla bezrobotnych?  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych będziesz miał od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Ciebie propozycji odpowie zasiłek, bezrobotny, praca, powiatowy urząd pracy, zatrudnienie

Co się zmieni w zasiłkach od 2022 roku?

Co się zmieni w zasiłkach od 2022 roku?

Od nowego roku opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego. Zmieni się także m.in. wysokość świadczenia za czas pobytu w szpitalu oraz okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia. Prawo do świadczeń mimo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Uprzejmie proszę o informację, czy moja żona, która zrzekła się na moją rzecz prawa do dwóch dni urlopu w roku przysługującego osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, ma prawo ubiegać się o wypłatę z zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Moja żona była (...)

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Prawo do zasiłku opiekuńczego

Czy zasiłek opiekuńczy może pobierać również siostra chorego dziecka, w sytuacji, kiedy rodzice nie mają takiej możliwości? Zasiłek opiekuńczy przysługuje na podstawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonemu podlegającemu (...)

Prawo do zasiłku opiekuńczego w czasie urlopu

Prawo do zasiłku opiekuńczego w czasie urlopu

Proszę o odpowiedź czy pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym przysługuje wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem? Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu (pracownik) zwolnionemu od wykonywania (...)

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Czy mogę podjąć dodatkowa pracę na urlopie macierzyńskim i wychowawczym?

Chciałam się dowiedzieć jak wygląda sytuacja w przypadku kiedy będę chciała podjąć się dodatkowej pracy w domu na urlopie macierzyńskim. Mam się tylko zdecydować czy chcę pracować na umowę zlecenie, czy na umowę o dzieło. Czy mogę w ogóle podjąć pracę na urlopie wychowawczym? (...)

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego i jaki jest tryb załatwiania związanych z tym formalności ? Zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego regulują przepisy ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 świadczenia rodzinne (...)