Prawo do zasiłku opiekuńczego

Pytanie:

Czy osobie, która sprawuje opiekę nad chorym w wieku powyżej lat 80, przysługuje płatne zwolnienie lekarskie? Jeżeli tak, to jakie musi spełnić warunki? Na jak długo można uzyskać takie zwolnienie?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.7.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo do zasiłku opiekuńczego

Osobie, która sprawuje opiekę nad chorym, przysługuje zasiłek opiekuńczy, lecz jego przyznanie uzależnione jest od łącznego spełnienia kilku warunków. Oto one: 1.osoba ubiegająca się o zasiłek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu; 2.osoba opiekująca się jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, tzn. we wspólnym gospodarstwie domowym są inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić opiekę choremu członkowi rodziny, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 3.opieka jest sprawowana nad: dzieckiem do lat 8 (w pewnych przypadkach), chorym dzieckiem do lat 14 lub innym członkiem rodziny. Przez członka rodziny należy rozumieć małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat. Zatem za sprawowanie opieki nad osobą, której nie można zaliczyć do określonego powyżej kręgu członków rodziny, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. 4.członek rodziny, nad którym sprawowana jest opieka, pozostaje z osoba sprawującą te opiekę we wspólnym gospodarstwie domowym (co zazwyczaj będzie oznaczało wspólne zamieszkiwanie). Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostały spełnione, osobie ubiegającej się o zasiłek przysługuje on miesięcznie w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. Jednak zasiłek mnie przysługuje bez ograniczeń, a jedynie za okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki. W przypadku opieki nad członkiem rodziny zasiłek przysługuje za nie więcej niż 14 dni w roku kalendarzowym.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne