Prawo użytkowania pokoju mieszkalnego

Pytanie:

Odziedziczyłam połowę nieruchomości. Na całość domu jest nałożona służebność wobec darczyńcy. Darczyńca może sobie wybrać w której części domu chce mieszkać. Mieszka w mojej części. Jeśli chcę zamknąć tę część ponieważ nie stać mnie na utrzymywanie i opłatę mediów to zrobię coś bezprawnie? Akt notarialny mówi że darczyńca może sobie wybrać pokój w mojej części lub w drugiej.

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Prawo użytkowania pokoju mieszkalnego

Zgodnie z przedstawioną w stanie faktycznym sytuacją, uprawnienia darczyńcy wynikające z przysługującej mu służebności może on wykonywać w całym domu, jednak wybór części domu należy do darczyńcy. Jeżeli darczyńca wybrał Pani część, może on wykonywać tam swe uprawnienia z tytułu służebności. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że darczyńcy przysługuje służebność mieszkania. Służebność ta polega na możliwości korzystania z mieszkania, tj. na możliwości zajęcia pomieszczenia mieszkalnego. Nie obejmuje natomiast zamieszkiwania na koszt osoby trzeciej. Zgodnie z art. 302 § 2 k.c., do wzajemnych stosunków między mającym służebność mieszkania a właścicielem nieruchomości obciążonej stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu przez osoby fizyczne. Natomiast przepisy kodeksu cywilnego o użytkowaniu przez osoby fizyczne poprzedzone są ogólnymi przepisami o użytkowaniu, które w analizowanym przypadku także znajdują zastosowanie. Zgodnie z art. 260 § 1 k.c., użytkownik obowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. W zakresie nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy mieści sie z pewnością opłata za media, z których mający służebność korzysta. dlatego też jego także obciążają te opłaty. Jeżeli z mediów korzysta zarówno Pani jak i mający służebnośc, koszty powinni ponieść państwo wspólnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: