Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Pytanie:

Jak wygląda procedura nadawania znaku CE na importowane zabawki i artykuły włókiennicze?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.11.2004

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Procedura nadania znaku CE na wyroby włókiennicze

Zgodnie § 28 i nast. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, badanie typu WE jest procedurą poprzez którą jednostka, która uzyskała notyfikację, zwana dalej „jednostką notyfikowaną”, sprawdza i poświadcza, że zatwierdzony model zabawki spełnia zasadnicze wymagania dotyczące tej zabawki. Producent zabawki lub jego upoważniony przedstawiciel, zwany dalej „wnioskodawcą”, składa w jednej jednostce notyfikowanej, wniosek o przeprowadzenie badania typu WE. Wniosek o przeprowadzenie badania typu WE powinien zawierać: oznaczenie wnioskodawcy, jego siedzibę i adres; opis zabawki; informacje o miejscu wyprodukowania zabawki; dane dotyczące projektu i wykonania zabawki; dokumenty umożliwiające dokładną identyfikację zabawki; wykaz norm zharmonizowanych, zastosowanych w całości lub częściowo; opis czynności podjętych w celu zapewnienia, że zabawka pozostanie zgodna z zasadniczymi wymaganiami. Do wniosku o przeprowadzenie badania typu WE należy dołączyć model zabawki, który będzie produkowany. Jednostka notyfikowana przeprowadza badanie typu WE w następujący sposób: - po pierwsze, sprawdza czy dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę są właściwe oraz sprawdza, czy zabawka nie stanowi zagrożenia dla dziecka lub osób trzecich; - po drugie, przeprowadza odpowiednie badania i testy, stosując w jak największym stopniu normy zharmonizowane, w celu sprawdzenia, czy model zabawki spełnia zasadnicze wymagania opisane w rozdz. 2 wyżej powołanego rozporządzenia). Przepisy dotyczące oznakowania CE i procedur oceny zgodności stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. Jeżeli model zabawki spełnia zasadnicze wymagania określone w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana wystawia certyfikat zgodności (certyfikat zgodności zawiera wnioski z badania, opis zastosowanych metod badania oraz opisy i rysunki zatwierdzonej zabawki) i powiadamia o tym wnioskodawcę. W przypadku gdy jednostka notyfikowana odmawia wystawienia certyfikatu zgodności informuje o tym niezwłocznie wnioskodawcę, ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisję Europejską. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, który poddał wyrób lub proces jego wytwarzania ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami i potwierdził ich zgodność, wystawia deklarację zgodności lub umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z wymaganiami określonymi w dyrektywach nowego podejścia.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dz kontrola żywności, jakość handlowa, artykuły rolno-spożywcze, jedzenie, (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo k bezpieczeństwo produktów, certyfikacja, normalizacja, (...)

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

Czy wiesz czym zajmuje się Inspekcja Handlowa? Zakres jej działań jest naprawdę szeroki, a możliwości pomocy konsumentom - duże. Poznaj zadania Inspekcji Handlowej jako pośrednika, dzięki któremu możemy efektywnie dochodzić swoich praw w sporach z przedsiębiorcami. mediacje, (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekona zakupy, online, sklep, towar, jakość, sprzedawca, sprzedaż, konsument, przelew, (...)

Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

Kto odpowiada za bezpieczeństwo produktów? Jak stanowi ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktów ciąży na producencie i dystrybutorze. Wyczerpująca informację na temat, kto w rozumieniu niniejszej (...)

Nowy sposób na rozwiązanie sporu o żywność

Nowy sposób na rozwiązanie sporu o żywność

Bez wychodzenia z domu i bez ponoszenia kosztów, szybko możesz rozwiązać swój problem dotyczący zakupu jedzenia czy napojów. Już działa pierwsze w Polsce i jedyne w Europie dedykowane wyłącznie żywności Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów.  ODR, (...)

Kilka informacji o transporcie „door to door”

Kilka informacji o transporcie „door to door”

Transport „door to door” - o co chodzi? Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek (...)

Nowelizacja VAT- możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieściągalnych wierzytelności

Nowelizacja VAT- możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieściągalnych wierzytelności

Zmiana dotycząca możliwości uzyskania zwrotu podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności jest jedną z najważniejszych zmian poprawiających jakość prowadzenia biznesu pod względem rozliczeń podatku VAT. W tym zakresie do działu IX ustawy został wprowadzony nowy rozdział pod (...)

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dz kontrola żywności, jakość handlowa, artykuły rolno-spożywcze, jedzenie, (...)

Jakość w prawie unijnym

Jakość w prawie unijnym

Regulacje techniczne a swoboda działalności gospodarczej Swoboda podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jest pod ochroną konstytucji wszystkich współczesnych państw europejskich. Swobodę tę może ograniczyć tylko ustawodawca albo k bezpieczeństwo produktów, certyfikacja, normalizacja, (...)

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

W czym pomoże Inspekcja Handlowa?

Czy wiesz czym zajmuje się Inspekcja Handlowa? Zakres jej działań jest naprawdę szeroki, a możliwości pomocy konsumentom - duże. Poznaj zadania Inspekcji Handlowej jako pośrednika, dzięki któremu możemy efektywnie dochodzić swoich praw w sporach z przedsiębiorcami. mediacje, (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekona zakupy, online, sklep, towar, jakość, sprzedawca, sprzedaż, konsument, przelew, (...)

Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

Czy twój produkt jest bezpieczny? - obowiązki przedsiębiorcy w zakresie bezpieczeństwa produktów

Kto odpowiada za bezpieczeństwo produktów? Jak stanowi ustawa z 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produktów ciąży na producencie i dystrybutorze. Wyczerpująca informację na temat, kto w rozumieniu niniejszej (...)

Nowy sposób na rozwiązanie sporu o żywność

Nowy sposób na rozwiązanie sporu o żywność

Bez wychodzenia z domu i bez ponoszenia kosztów, szybko możesz rozwiązać swój problem dotyczący zakupu jedzenia czy napojów. Już działa pierwsze w Polsce i jedyne w Europie dedykowane wyłącznie żywności Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów.  ODR, (...)

Kilka informacji o transporcie „door to door”

Kilka informacji o transporcie „door to door”

Transport „door to door” - o co chodzi? Usługi indywidualnego transportu „door-to-door” to projekt, który ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w jednostkach samorządu terytorialnego – szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie dostęp do placówek (...)

Nowelizacja VAT- możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieściągalnych wierzytelności

Nowelizacja VAT- możliwość odzyskania zapłaconego podatku od nieściągalnych wierzytelności

Zmiana dotycząca możliwości uzyskania zwrotu podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności jest jedną z najważniejszych zmian poprawiających jakość prowadzenia biznesu pod względem rozliczeń podatku VAT. W tym zakresie do działu IX ustawy został wprowadzony nowy rozdział pod (...)

Zabawki muszą być bezpieczne...

Zabawki muszą być bezpieczne...

Jutro dzień dziecka. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, kupując elektryczne zabawki. ##baner## Zabawki elektryczne – porady UOKiK Dostęp do baterii musi być dobrze zabezpieczony. Powinien być możliwy tylko przy użyciu od zabawka, dziecko, bezpieczeństwo, towar, konsument, produkt, (...)

Zabawki muszą być bezpieczne...

Zabawki muszą być bezpieczne...

Jutro dzień dziecka. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, kupując elektryczne zabawki. ##baner## Zabawki elektryczne – porady UOKiK Dostęp do baterii musi być dobrze zabezpieczony. Powinien być możliwy tylko przy użyciu od zabawka, dziecko, bezpieczeństwo, towar, konsument, produkt, (...)

Mikołaj na zakupach

Mikołaj na zakupach

Co też sprezentować dzieciom? Gra komputerowa lub na konsolę, a może nowoczesna zabawka – to bardzo popularne upominki. Jak je wybrać, by nie tylko się spodobały, ale i nie zaszkodziły? Te pytania zadaje sobie co roku niejeden Mikołaj. Nasze dzieciaki nie wyobrażają Mikołaj, (...)

O czym pamiętać na zakupach prezentów?

O czym pamiętać na zakupach prezentów?

Wybierasz prezenty dla najmłodszych? Szukasz upominku dla bliskich? Pamiętasz o swoich prawach w przypadku zakupu nietrafionego produktu? Poznaj porady UOKiK, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę wybierając zabawki, karty podarunkowe czy personalizowane podarunki. UOKiK (...)

Zabawki muszą być bezpieczne

Zabawki muszą być bezpieczne

Małe elementy w grzechotkach, zbyt dużo ftalanów w lalkach, pluszaki z pękniętymi szwami – takie nieprawidłowości wykryła Inspekcja Handlowa. Miała też wiele zastrzeżeń formalnych, np. brakowało danych producenta lub importera, niezbędnych ostrzeżeń czy instrukcji. W (...)

Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

Niebezpieczeństwa zabawek połączonych z Internetem

Zabawki łączące się z Internetem stają się obiektem pożądania wśród dzieci w różnym wieku. Mają one postać zwykłych przedmiotów, tj. inteligentne zegarki, lalki, roboty, dziecięce tablety, mini drony itp., które zbierają informacje z zainstalowanego (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dochodzenie odszkodowania za nierówne drogi

Dochodzenie odszkodowania za nierówne drogi

Złamałam rękę na rolkach. Czy mogę zaskarżyć Urząd Miasta Krakowa w sądzie (postępowanie cywilne) za nierówne ścieżki rowerowe? Rozumiemy, że chodzi Pani/u o to czy można uzyskać odszkodowanie od osoby odpowiedzialnej za jakość drogi na której złamał Pan/i sobie rękę. W razie (...)

Więcej obowiązków bez podwyżki

Więcej obowiązków bez podwyżki

Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem? Zgodnie z art. 78 § 1 kp wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej (...)

Certyfikaty i normy jakości produktów żywnościowych

Certyfikaty i normy jakości produktów żywnościowych

czy produkty te muszą być poddane jakimś badaniom, powinny posiadać certyfikaty lub normy zgodności? Z uwagi na wysokie standardy wprowadzone w związku z wejściem do UE produkty żywnościowe wprowadzane do obrotu na obszarze Unii muszą spełniać określone wymagania. Dotyczą one – poza (...)

Opłata za studia pracowników

Opłata za studia pracowników

Pracownikom w naszej firmie pracodawca opłaca czesne za studia, które pokrywają się z działalnością gospodarczą. Tak się składa, że właściciel od kwietnia będzie wspólnikiem sp. z o.o. i wszyscy pracownicy przechodzą do spółki. Czy można wrzucić w KUP opłatę za czesne pracowników, (...)

Umowa dostawy a rękojmia

Umowa dostawy a rękojmia

Wykonując usługę marketingu dla kontrahenta, moja firma była zobowiązana w umowie do wydruku materiałów promocyjnych według wzorów dostarczonych przez zlecającego. Dokonaliśmy zamówienia druku i w partii druku trafiły się egzemplarze druku z przebarwieniami i nieznacznymi plamami. Nie traktowaliśmy (...)

Dochodzenie odszkodowania za nierówne drogi

Dochodzenie odszkodowania za nierówne drogi

Złamałam rękę na rolkach. Czy mogę zaskarżyć Urząd Miasta Krakowa w sądzie (postępowanie cywilne) za nierówne ścieżki rowerowe? Rozumiemy, że chodzi Pani/u o to czy można uzyskać odszkodowanie od osoby odpowiedzialnej za jakość drogi na której złamał Pan/i sobie rękę. W razie (...)

Więcej obowiązków bez podwyżki

Więcej obowiązków bez podwyżki

Czy zwiększony zakres obowiązków bez podwyżki, podczas gdy innego pracownika zwalnia się z części obowiązków bez redukcji pensji i etatu jest zgodny z prawem? Zgodnie z art. 78 § 1 kp wynagrodzenie za pracę powinno być tak ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej (...)

Certyfikaty i normy jakości produktów żywnościowych

Certyfikaty i normy jakości produktów żywnościowych

czy produkty te muszą być poddane jakimś badaniom, powinny posiadać certyfikaty lub normy zgodności? Z uwagi na wysokie standardy wprowadzone w związku z wejściem do UE produkty żywnościowe wprowadzane do obrotu na obszarze Unii muszą spełniać określone wymagania. Dotyczą one – poza (...)

Opłata za studia pracowników

Opłata za studia pracowników

Pracownikom w naszej firmie pracodawca opłaca czesne za studia, które pokrywają się z działalnością gospodarczą. Tak się składa, że właściciel od kwietnia będzie wspólnikiem sp. z o.o. i wszyscy pracownicy przechodzą do spółki. Czy można wrzucić w KUP opłatę za czesne pracowników, (...)

Umowa dostawy a rękojmia

Umowa dostawy a rękojmia

Wykonując usługę marketingu dla kontrahenta, moja firma była zobowiązana w umowie do wydruku materiałów promocyjnych według wzorów dostarczonych przez zlecającego. Dokonaliśmy zamówienia druku i w partii druku trafiły się egzemplarze druku z przebarwieniami i nieznacznymi plamami. Nie traktowaliśmy (...)

Okres rękojmi w umowie o dzieło

Okres rękojmi w umowie o dzieło

W SIWZ na wykonanie systemu telewizji użytkowej zamawiający żąda udzielenia przez wykonawcę \"gwarancji na przedmiot umowy na okres co najmniej 36 miesięcy oraz rękojmi na przedmiot umowy, co najmniej 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym\". Czy dopuszczalne jest (...)