Przejście zakładu a świadectwa pracy

Pytanie:

Z dniem 1 listopada jeden z wydziałów przekształcił się w spółkę z o.o. Przejście pracowników do nowej spółki nastąpiło na zasadzie art. 23[1] KP. Czy dotychczasowy pracodawca jest zobowiązany wydać tym pracownikom świadectwo pracy? Jeżeli nie to czy nowy pracodawca wydając w przyszłości tym pracownikom świadectwo pracy jest obowiązany uwzględnić okres pracy w starej firmie?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przejście zakładu a świadectwa pracy

Zgodnie z art. 97 § 1 kodeksu pracy, świadectwo pracy wydaje się pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Ponieważ w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę stosunki pracy nie wygasają, lecz nadal wiążą strony (pracownika i nowego pracodawcę), dlatego też dotychczasowy pracodawca nie ma obowiązku wydawać pracownikom, którzy zgodzą się na przejście zakładu pracy, świadectwa pracy. Nowy pracodawca zobowiązany jest uwzględnić w przyszłym świadectwie pracy okres wykonywania pracy u pracodawcy, od którego przejął pracowników zgodnie z art. 23 [1] kodeksu pracy. Wynika to z przedstawionej powyżej zasady ciągłości stosunków pracy pomiędzy dotychczasowym a nowym pracodawcą.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: