Przeszukanie mieszkania przez Policję

Pytanie:

"Czy można odmówić wpuszczenia do domu policjanta który nie ma nakazu, a który chce dokonać rewizji? Czy mogą Państwo podać podstawę prawną do ew. negatywnej odpowiedzi, lub też podstawę podstawie której policjant musi być wpuszczony? Jak zapewne Państwo słyszeli wiele się ostatnio mówi o rewiziach policji (bez nakazu) w poszukiwaniu pirackiego oprogramowania."

Odpowiedź prawnika: Przeszukanie mieszkania przez Policję

Rzeczywiście w ostatnich tygodniach odbieramy wiele sygnałów dotyczących dokonywanych przez Policję przeszukań w mieszkaniach w poszukiwaniu nielegalnego oprogramowania. Przeszukiwania te oparte są na przepisach kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z jego postanowieniami, przeszukania może dokonać prokurator albo na polecenie sądu - prokurator lub Policja. Co do zasady przeszukanie może być przeprowadzone po uzyskaniu nakazu przeszukania w formie postanowienia wydanego przez uprawniony organ (tj. sądu lub prokuratora). Osobie, u której dokonuje się przeszukania należy przedstawić postanowienie nakazujące dokonanie przeszukania. Zgodnie jednak z art. 220 § 3 kodeksu postępowania karnego, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeżeli postanowienie sądu lub prokuratora nie mogło zostać wydane, organ dokonujący przeszukania okazuje nakaz kierownika swojej jednostki lub legitymację służbową, a następnie zwraca się niezwłocznie do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. W takiej sytuacji nie można odmówić wstępu do mieszkania w celu dokonania przeszukania. Postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie zatwierdzenia należy doręczyć osobie, u której dokonano przeszukania, w terminie 7 dni od daty czynności na zgłoszone do protokołu żądanie tej osoby. O prawie zgłoszenia żądania należy ją pouczyć.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika