Przychody z wynajmu lokalu a status osoby bezrobotnej

Pytanie:

Dzień dobry. Wynajmuję innej osobie lokal pod działalność gospodarczą. Oczywiście rozliczam się z tego tytułu z urzędem skarbowym. Czy fakt uzyskania przychodu z wynajmu może być dla mnie przeszkodą do tego, by uzyskać status osoby bezrobotnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przychody z wynajmu lokalu a status osoby bezrobotnej

Jeżeli Pana/Pani przychody uzyskiwane z tytułu wynajmowania lokali przekraczają miesięcznie przychód w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. wówczas nie nabędzie Pan/Pani uprawnień bezrobotnego. Stanie się tak tym bardziej, że są to dochody legalne, wykazywane w deklaracji podatkowej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne